Общество

Приключи първата част от годишната конференция на Асоциация “Академика 21”

Преди минути приключи първата част от годишната конференция на Асоциация „Академика 21“.

В контекста на предварително обявената тема „Филмът – културна ценност или комерсиален продукт?” своите доклади представиха проф. д.н. Любомир Халачев „Има ли нещо за казване в българското кино днес?“, Здравко Ружев „Светлината – изкуство или индустрия?”, доц. д-р Радостина Нейкова „Анимационното кино между авторската сугестия и комерсията“, проф. Уилсън Лазарети „Brazilian animation as an independent factor“ и доц. Фернандо Галрито „Cultural film the future of cinemas?”.

Във втората част своите позиции ще представят проф. д.н. Мая Димитрова “Трюфо-артистът в комерсиалното кинопроизводство на 60-те”, проф. д-р Иво Драганов „Как да създадем зрител?“, д-р Христо Бонев „Филмът: продукт, услуга или преживяване”, доц. д-р Иван Иванов „Националната традиция – спасителният оазис на киното в епохата на глобализация“, Боряна Матеева „Измерения на интермедиалността в съвременното българско кино“, д-р Красимира Иванова „Трансформации на националните културни ценности във филмите от епохата на глобализацията.  Специфични аспекти на комерсиализацията.“ и д-р Деян Статулов „Съвременното кино между зрителската рецепция и политическата коректност“.

Пълен аудио запис на конференцията ще откриете до края на деня тук.

Асоциация „Академика 21“ е сдружение на хабилитираните преподаватели в областта на екранните изкуства от всички висши учебни заведения в България, която към този момент наброява 56 членове. Основана е през 2003 година от акад. Людмил Стайков, проф. Венец Димитров, проф. Михаил Мелтев, проф. Иван Георгиев – Гец, проф. Павел Милков, проф. Мариана Евстатиева Биолчева, проф. Александър Грозев, проф. д.н. Божидар Манов, проф. Иван Ничев и проф. д-р Станислав Семерджиев. Първи неин председател става акад. Людмил Стайков. Днес „Академика 21“ се ръководи от проф. Емилия Стоева. Асоциацията периодично награждава изявени български творци и организации, подкрепящи българската култура.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest