Предварителни кандидатстудентски изпити за специалност “Театрознание и театрален мениджмънт”

На 2 и 3 юни (сряда и четвъртък) 2021 г. за специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” – една от основните специалности във факултет “Сценични изкуства” на Националната академия за театрално и филмово изкуство, ще се проведат предварителни кандидатстудентски изпити.

Редовният кандидатстудентски прием е от 1 до 10 септември 2021 г.

Безплатни онлайн консултации (по индивидуална заявка) за предварителните кандидатстудентски изпити ще се провеждат всеки ден във време по взаимна договорка от понеделник до събота в периода от 22 март до 28 май  2021 г.

Обучението в специалността  “Театрознание и театрален мениджмънт” е единственото в страната, което подготвя високо квалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика и на театралния мениджмънт, притежаващи широка информация и базисни умения както за работа в театъра, така и в сферата на журналистиката, другите изкуства и културата.

Студентите придобиват знания върху всички компоненти на театъра в съвременния културен контекст. Те се запознават в детайли с историята и теорията на българския, европейския и световния театър, с теорията на драмата, представлението и зрителското възприятие, както и с основните принципи на театралния мениджмънт, маркетинг и културна политика в областта на сценичните изкуства. В хода на следването студентите усвояват базисни умения за анализ на драматургични текстове, спектакли, общите театрални  процеси, състоянието на една театрална организация и на културния пазар.

Обучението има за цел да изгради практически способности за теоретични театрални изследвания, за критическо писане в широк спектър от специализирани и журналистически жанрове в печатни и електронни медии, както и за ръководна и експертна работа в субсидирани театри, независими трупи, проекти, фестивали и други формации.

В процеса на следването студентите развиват умения за работа в екип, участват в дейността на Театър НАТФИЗ, публикуват в Годишника на НАТФИЗ, участват в програмите за студентски обмен с много училища по театър в европейските страни, практикуват като сътрудници в провеждането на театрални фестивали и други форуми.

Обучението е редовно, с продължителност четири години.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с  професионална квалификация “Театровед”  и “Театрален мениджър”. Те могат да работят като:

  • Театрални критици и журналисти в печатните и електроните медии,
  • ръководители, драматурзи, консултанти на театри, трупи и медии,
  • ръководители и координатори на проекти в областта на сценичните изкуства и културата,
  • експерти в сферата на театралното производство, маркетинг и разпространение
  • служители в държавна и общинска администрация по култура
  • преподаватели в средните училища с профил “Изкуство”

Дипломиралите се студенти могат да продължат обучението си в магистърските програми „Театрално изкуство”, “Мениджмънт в сценичните изкуства”, както и в различни други магистърски програми у нас и в чужбина.

За участие в предварителния кандидатстудентски изпит се подават следните документи:

– Заявление за участие ( по образец).

Декларация за съгласие за използване на лични данни.

– Квитанция за платена такса в размер на  50 лв. за  всеки кръг.

Документите се подават в касата на Театър НАТФИЗ.

Кандидатстудентите, явили се на предварителен изпит, могат да се явят и на конкурсния изпит от редовната кандидатстудентска сесия от 1 до 10 септември.

Балът получен на предварителния изпит се зачита за класиране в редовната кандидатстудентска сесия.

За крайното класиране се зачита по-високия бал, независимо кога е получен – на основната или предварителна кандидатстудентска сесия.

Резултатите получени на предварителния изпит важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на Наредба за приемане на студенти в НАТФИЗ.

Кандидатите, издържали успешно предварителния кандидатстудентски изпит, но не подали кандидатстудентски документи в регламентирания срок от Наредба за приемане на студенти в НАТФИЗ /чл.8, ал.1/, губят право да участват в конкурса.

Консултации за предварителния кандидатстудентски изпит ще се проведат от 22 април до 28 май 2021г. Консултациите са индивидуални и безплатни за кандидат-студентите.

Предварителни кандидатстудентски изпити – и 3 юни 2021 г.

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2021 г.

Безплатни онлайн консултации – индивидуални заявки – от 22 март до 28 май 2021 г. Записвания за безплатни консултации – на телефон: + 359 886742406; + 359 888499284

Документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити се подават на 31 май и 01 юни 2021 г. в касата на Театър НАТФИЗ, ул. „Г. С. Раковски”108А

Повече информация на телефони: + 359 886742406; + 359 888499284; +359(2) 9231 271

Pin It on Pinterest