Общество

Представители на РИОСВ – Пловдив, МВР, Министерство на земеделието и неправителствения сектор обсъдиха общи действия за борба с престъпления срещу природата

Днес, 29 юни, се проведе работна среща, на която бяха направени първи стъпки в координацията между различните институции за предприемане на бързи и ефективни действия при случаи на престъпления против природата. Неин инициатор беше Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Живот за сокола“ по програма LIFE, а домакин – Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив). Освен тях участваха представители на новосформирания сектор „Престъпления срещу околната среда и дивата природа“ при Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Пловдив, на Икономическа полиция – Пловдив, на отдел „Здравеопазване на животните“ при Областна дирекция по безопасност на храните и на Регионалната дирекция по горите.

Фокус на срещата беше противодействието на незаконното използване на отрови в дивата природа и тяхното вредно въздействие върху биоразнообразието. Д-р Волен Аркумарев от БДЗП представи случаи на подобни престъпления и най-честите мотиви за тях, като даде примери за разследването им от страната ни и други държави. От дружеството предоставиха на всяка институция по един специализиран комплект принадлежности за събиране и документиране на отровни вещества и примамки и други доказателства.

Обсъди се обнародваният през м. август 2021 година Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021 – 2030 година и по-конкретно – разработената система за организация на работа, контрол, взаимодействие и оперативност на държавните институции, неправителствения сектор и гражданите. Беше коментирано предстоящото сформиране на регионална междуведомствена работна група за територията на РИОСВ – Пловдив като част от изпълнението на една от целите в този план.

Проведената дискусия между участниците беше изключително ползотворна и насочена към реагирането при евентуални случаи на престъпления. В хода й бяха разменени контакти между тях и уточнени възможните алгоритми за бърз обмен на информация и координация, работата на терен, евентуалните трудности при разследването, както и необходимостта от обучения на представителите на специализираното звено. Редица практически предложения бяха дадени от гл. инспектор Трифон Бойчев от отдел „Престъпления срещу околната среда и дивата природа“ от ГДНП – секторът, отговорен за провеждане на оперативно-издирвателна, информационна, координационна и организационна дейност за превенция и противодействие на престъпления по чл. 235-239, 278в-278д, чл. 349 и чл. 352–354 от Наказателния кодекс.

Срещата завърши, като участниците изразиха готовност за ефективно взаимодействие между членовете на сформираната работна група и надежда тя да не се радва на богата практика.

Престъпленията срещу околната среда и дивата природа, в т.ч. незаконното отравяне на диви животни са една от причините за намаляване на биологичното разнообразие. Те представляват заплаха за околната среда, икономическото и социалното развитие и сигурността. Могат да доведат до изчезването както на биологични видове, така и да нанесат щети върху животновъдството, което е основен поминък в някои региони. Те се случват въпреки съществуващите регулаторни рамки – международни  конвенции, европейски и български правни инструменти.
 


Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest