Права на жените: ЕП призовава да се противодейства на отстъплението по отношение равенството между половете

•Евродепутатите определят своите приоритети за предстоящата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

•Призовават ЕС да предприеме решителни действия срещу всички мерки, подкопаващи правата на жените
В четвъртък Парламентът определи своите приоритети преди 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (UNCSW64), която ще се проведе през март в Ню Йорк.
В резолюция, приета с 463 гласа „за“, 108 „против“ и 50 „въздържал се“, евродепутатите изразяват съжаление, че много от предизвикателствата, определени от Пекинската декларация и платформа за действие преди 25 години, продължават да са актуални и днес.
Те призовават Съвета да осигури единна позиция на ЕС и да противодейства на отстъплението по отношение равенството между половете и на всички мерки, подкопаващи правата на жените.
Определяйки своите приоритети за предстоящата сесия на UNCSW през март, евродепутатите призовават за мерки за засилване на икономическото и политическото овластяване на жените:
•по-голямо приобщаване на жените в пазара на труда;•повече подкрепа за женското предприемачество;•премахване на разликата в заплащането между половете (16%) и пенсията (37%);•благоприятстване на равното поделяне на отговорностите между мъжете и жените свързани с полагането на грижи;•насърчаване на образованието за момичета и на по-голямото им участие в кариери в областта на НТИМ (науки, технологии, инженерство и математика);•насърчаване на балансирано представителство между половете на всички нива на вземане на решения и;•деблокиране в Съвета на ЕС на Директивата относно жените в управителните съвети.
За да се засили защитата на жените, ЕС трябва:
•спешно да приключи ратификацията от страна на ЕС на Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени;•разпределяне на адекватни ресурси за борба с насилието, основано на пола и защита на жертвите, и;•защита и насърчаване на правата на групи, страдащи от множествени и междусекторни форми на дискриминация, напр. жени с увреждания, чернокожи и цветнокожи жени, жени мигранти и ЛГБТИК лица.
ЕС трябва да действа глобално чрез:
•насърчаване и подкрепа за включването на специална глава относно равенството между половете във всички бъдещи търговски и инвестиционни споразумения на ЕС;•осъждане на американското правило за „глобално блокиране“, което намалява финансирането на САЩ за международни организации, ако те предоставят или лобират за услуги свързани с аборт;•значително подпомагане на финансирането на сексуалното и репродуктивно здраве и права, и;•насърчаване на по-голямо участие на жените в климатични действия, мироопазването, изграждане на мира и медиация.Бързи фактиПекинската декларация беше приета от ООН в края на четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г. за разпространяване на набор от принципи за равенството на мъжете и жените. Платформата за действие призова за стратегически действия в области като икономика, образование, здравеопазване, насилие и вземане на решения.
Предстоящи събития в ЕП: „Дългият път към равенство между половете: какво остава да се направи? “
Журналистите са поканени на семинар на 4 март в Брюксел, посветен на 25-годишнината от Пекинската декларация. На следващия ден комисията на ЕП за права на жените и равенство между половете ще организира среща с националните депутати по случай 25-ата годишнина от Пекинската декларация. Делегация на членовете на комисията на ЕП за права на жените ще присъства на UNCSW64 в Ню Йорк, 16-18 март.

Pin It on Pinterest