Позиция относно празника “24 май”

Представители на обществени организации излязоха с позиция по повод на проектозакона за преименуване на празника “24 май” и призоваха народните представители да не посягат на фундаментални национални ценности, да не петнят завета на поколенията български книжовници, вписали се в Кирило-Методиевата традиция, да не зачертават приноса на България в европейската цивилизация.

В Позицията се отбелязва, че 24 май ще бъде Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, защото това е културно-историческият му смисъл! Защото това е Ден на обединението, Ден на духовното единение между славяните, независимо от конфесионалните различия и възприетите графични системи!

Предстои и други обществени организации да се присъединят към позицията.

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9.pdf

Pin It on Pinterest