Общество

Позиция на НД „Русофили”

До
Проф. Велислав Минеков, Министър на културата на Р. България
Копие до:
ген Румен Радев, Президент на Р. България
г-н Гълъб Донев, Министър – председател на Р. България
г-н Чавдар Ангелов, Директор на Национален Парк – Музей „Шипка – Бузлуджа“
ПОЗИЦИЯ
на Изпълнителното бюро на НД „Русофили”
по повод отказа за разрешение за провеждане
на XVII Събор на приятелите на Русия
на територията на Национален парк – музей „Шипка – Бузлуджа“
Уважаеми проф. Минеков,
На 29 юли 2022 година ръководството на Национално Движение Русофили се
обърна към д-р Чавдар Ангелов, в качеството му на Директор на НПМ „Шипка –
Бузлуджа“, с молба да разреши XVII Събор на приятелите на Русия, да бъде
проведен на Шипка.
Съборът тази година е посветен на 145-годишнината от Шипченската
епопея.
В своя отказ г-н Ангелов се позовава на Министерството на културата, което
„е дало изрични указания това мероприятие да не бъде допуснато“.
Бихме желали да Ви напомним, г-н Министър, че през цялата своя история
този Събор се е ползвал с подкрепата и на Президента на Републиката, и на
изпълнителната власт. Ще добавим, г-н Министър, че братските чувства между
българския и руския народи не се влияят от никаква конюнктура – нито
геополитическа, нито вътрешно политическа. Сигурно Ви е известно, г-н Министър,
че мнозинството от българския народ декларира своята любов към Русия по един
категоричен начин.
Въз основа на горепосочените факти, защото това са факти, а не субективни
впечатления, г-н Министър, смятаме за крайно неудачна забраната на
Министерството на културата българските русофили да проведем своя Събор на
територията на НПМ „Шипка – Бузлуджа“. Още по-неудачна за нас е формулировката
„изрични указания“ и липсата на каквато и да е било аргументация от страна на
Вашия подчинен ̶ Директора на НПМ „Шипка – Бузлуджа“.
1
Пожелавайки Ви здраве и професионални успехи, ние, ръководството на НД
„Русофили“ само ще подчертаем, че русофобията, издигната в ранг на държавна
политика, няма никакъв шанс в България нито нещо да постигне, нито нещо на
практика да забрани.
Разбира се, че XVII Събор на приятелите на Русия ще бъде проведен, под една
или друга форма, на едно или друго място. Ще остане единствено горчивото
чувство, че българската изпълнителна власт днес се откъсва все повече от чувствата
и светогледа на българския народ.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest