Общество

Посланик Митрофанова положи цветя на Шипка

По повод 146-та годишнина от победния край на Руско-турската война 1877-1878 г. и Освобождението на България от османско иго, Посланикът на Русия в България Е.Митрофанова и служители на Посолството се изкачиха на връх Шипка и положиха цветя на Паметника на Свободата.

„Де­нят на сключ­ва­не­то на Сан­с­те­фан­с­кия ми­рен до­го­вор е све­ще­на да­та не са­мо за Бъл­га­рия, но и за Ру­сия. То­зи ден е три­умф за всич­ки, ко­и­то са се сра­жа­ва­ли за сво­бо­да­та на бъл­га­ри­те – на бой­но­то по­ле, в ти­ла, в бол­ни­ци­те. Той увен­ча­ва с по­бе­да Рус­ко-тур­с­ка­та вой­на от 1877-1878 г. и на­ве­ки дарява им­пе­ра­тор Алек­сан­дър II с гор­до­то име Ос­во­бо­ди­тел“, отбеляза в словото си Е.Митрофанова.

Посланикът и служители на Посолството поднесоха цветя и на монумента в село Енина (Старозагорска област), издигнат на мястото на погребението на руски воини, загинали по време на Руско-турската Освободителна война.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest