Покана за участие в проект „България – Русия: многопланово регионално партньорство

Центърът на промишлеността на Република България в Москва, Националното туристическо представителство на Република България в РФ и Българският културен институт в Москва инициират съвместен проект: „България – Русия: многопланово регионално партньорство“.

Целта на съвместната инициатива „България – Русия: многопланово регионално партньорство“ е да се окаже съдействие, в рамките на нашите компетенции, на българските организации, на отрасли и компании, засегнати от кризата, които работят на руския пазар или имат интерес към установяване на контакти с руски партньори. Проектът ще помогне за ефективно възстановяване на дейността им и преминаване към по-нататъшно развитие на двустранните партньорски отношения във формат и активности, отговарящи на новите реалности. Проектът цели системно запознаване на заинтересованите структури, компании от България и Русия с добри производствени, търговски, туристически практики, повишаване на експортната култура, трансфер на знания и технологии, адаптиране на стоките и услугите към изискванията на новото време, към нуждите на българския и руския пазар, представяне специфичните качествени изисквания за отделни стокови групи, услуги и др. И всичко това в една динамична среда на културен обмен, в която ясно се отчита взаимната връзка между различните икономически отрасли, туризма и културата като основа за много планово партньорство.

Желаещите да участват могат да изпратят потвърждение до 05 март т.г. за включване в проекта, включително и в първото мероприятие през месец април 2021 г.

За тази цел е необходимо да попълните онлайн анкета по следващите линкове:

https://forms.gle/xFCVpJbYKjLpmX2J7  (на български език) или

https://forms.gle/ZWmwAohp6Ht7UZ5Z9  (на руски език)

Въпроси, свързани с попълване на анкетите и участие в проекта могат да бъдат изпращани на E-mail: project2021@cprb.ru    

Pin It on Pinterest