„ПОДКРЕПА ЗА КАРИЕРА В ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА“  – 17 юли 

НАТФИЗ стана домакин на Кариерния форум „Подкрепа за кариера в изкуството и културата“, организиран от самата академия, Съюзът на артистите в България Министерството на труда и социалната политикаАгенцията по заетостта и Програма „Развитие на човешките ресурси“. Официални гости на форума бяха министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков, ректорът на НАТФИЗ проф. д-р Станислав Семерджиев, заместник-директорът на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия Андрияна Сукова и председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. Модератор на събитието, представило трите основни програми за насърчаването на младежката заетост в областта на културата, беше деканът на Факултет „Сценични изкуства“ доц. д-р Пенко Господинов. Форумът събра представители на държавните и общинските театри в България, на читалищата, галериите, музеите, оперите, неправителствения сектор и други организации, които имат амбицията да инвестират в творческия ресурс на най-младите. Запис на събитието мож

Pin It on Pinterest