Общество

Победителят в националния етап на Европейската младежка награда „Карл Велики“

Българският претендент за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2023 г. е проектът „Музикално обучение за украинските деца“ на фондация „Музика за България“.

Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, реализирани от и за млади хора. Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните 27 проекта европейско жури определя тримата лауреати на наградата.

Проектът „Музикално обучение за украинските деца“ на фондация „Музика за България“ ще представя България на 16-ото ежегодно издание на общоевропейския конкурс за наградата „Карл Велики“ за младежи за 2023 г. Той има за цел да помогне на украински деца и младежи да преодолеят травмата от войната, като изразяват емоциите си чрез музика.

Българското жури, съставено от членовете на Европейския парламент Александър Йорданов (ЕНП) и Искра Михайлова (Обнови Европа) и председателя на Националния младежки форум Мирослав Цеков, избра проекта за национален победител измежду осем кандидатури от България.

През 2022 г. национален победител за България беше проектът Лятна академия „Перспективи“, през 2021 г. – „Модел Европейски съюз София 2021“, а през 2020 г. страната беше представена от „Лечение без граници“.

Музикално обучение за украинските деца

Проектът на фондация „Музика за България“ Музикално обучение за украинските деца е иницииран от българската музикална академия RockSchool, за да помогне на украински деца и младежи на възраст между 6 и 24 години да преодолеят травмата от войната, като изразяват емоциите си чрез музика. По време на проекта над 1000 урока по музика са представени на 50 украински деца, на които е осигурено и безопасно пространство, подкрепяща социална среда, приятелски настроени учители и достъп до музикално оборудване и съоръжения.

Програмата за стипендии по проекта се превръща в практически пример за това как европейци от различни страни могат да живеят заедно в общност, основана не само на артистичен обмен и придобиване на нови знания и умения, но и на ценности като свобода и уважение.

„Ние вярваме в лечебната сила на музиката и работим усилено, за да я направим по-достъпна за хората в нужда. Преглеждайки различни казуси и психологически изследвания, занимаващи се с посттравматично стресово разстройство, открихме, че децата, които са били изложени на силен стрес, могат да се възползват значително от арт терапията, тъй като тя драстично намалява нивата на хормона на стреса в телата им. Нашата мисия е да развиваме музикалната култура, като правим музикалното образование по-достъпно и предоставяме на артистите иновативни възможности за кариера“, споделя Боян Симеонов от фондация „Музика за България“.

Депутатите Искра Михайлова и Александър Йорданов споделят за проекта:

Александър Йорданов (ЕНП) сподели: „Проектът показва потенциала на музиката като универсален език да ни обединява и създава чувство за принадлежност. Инициативата демонстрира, че музиката сама по себе си е мощен инструмент за интеграция (…) Предимството на проекта е в хуманната мисия, която Боян Симеонов и неговото сдружение са поели: да подкрепят, насърчават и развиват креативността и таланта на украинските деца и младежи.“

„Проектът е в синхрон с европейските ценности, израз е на човешката солидарност към младите хора, които са принудени от войната да напуснат родните места и среда, помага за менталното и емоционалното превъзмогване на стреса, но в същото време развива потенциала на младежите – бъдещото на Европа, като осигурява възможност за разнообразни занимания с музика.“ добави Искра Михайлова (Обнови Европа).

Европейска младежка награда „Карл Велики“

Наградата „Карл Велики“ за младежи, която се организира съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“, се връчва за проекти, чиито създатели са на възраст между 16 и 30 години. Спечелилите проекти трябва да насърчават разбирателството в Европа и света, да подпомагат изграждането на общо усещане за европейска идентичност и интеграция, да насърчават други млади хора в Европа да участват активно в демократичния живот, да служат като модел за европейските младежите и да предлагат практически примери за съвместното съжителство на европейци като една общност.

Европейско жури, съставено от двама членове и председателя на Европейския парламент, трима представители на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен и двама представители на младежкия сектор, ще излъчи победителя измежду всички проекти, отличени от журитата на национално равнище.

Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро, а третата − 2500 евро. По един представител от всеки от отличените национални проекти ще бъде поканен да присъства на церемонията по връчване на наградите през май 2023 г. в Аахен, Германия, а тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент. Подробности могат да бъдат намерени на сайта на наградата.

Предишни победители

Първо място в европейския конкурс през 2022 г. спечели проектът Orquestra Sem Fronteiras [Оркестър без граници] от Португалия, който насърчава трансграничното сътрудничество между Португалия и Испания чрез музиката на млади таланти, живеещи в двете държави, с цел смекчаване на социалните и културните неравенства.

Втора награда беше присъдена на чешкия проект Politika (nejen) pro Mladé [Политика (не само) за младежта], който обединява млади политици от целия политически спектър с цел дебати относно политиката, демокрацията и правата на човека, като насърчава информирано и активно младо гражданско общество.

Трета награда беше присъдена на германския проект Ukraine Vibes — European Public Sphere [Европейската публична сфера — на вълна Украйна], на Democracy International, който събра хора от 36 държави за виртуални дискусии на тема демокрация, развитие и европейска интеграция, с фокус върху отношенията между ЕС и Украйна.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest