Общество

„ПЛАТФОРМА А6” ВЕЧЕ РАЗПОЛАГА И С КАБИНА ЗА ВИСОКОИНТЕНЗИВНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Мултифункционалното събитийно пространство на открито „Платформа А6” вече разполага с единствената в София кабина с озон за високоинтензивна дезинфекция. С цел да осигури максимална степен на противоепидемични мерки проектният екип, който управлява пространството в лицето на НДК, „Joker Media Rental” и „Right Rental”, полага специални грижи за здравето и сигурността на публиката и организаторите на събитията на открито.

Освен пълна дезинфекция на „Платформа А6” след всяко събитие, лична дезинфекция за всеки посетител, отделяне на потоците при влизане и излизане, специални противоепидемични мерки за екипите, обслужващи събитията, на входа на Платформата вече е монтирана и кабина за допълнителна дезинфекция. Тя използва технология с озон, която има свойството да унищожава всякакви инфекции, микроби и микроорганизми и е напълно безвредна за човека и околната среда.

„Платформа А6” се подготвя да посрещне първите събития на открито от 15 юни. Пространството разполага със сцена 16 х 8 м., пълно техническо оборудване за провеждане на всякакъв тип културни и конфрентни прояви и капацитет до 550 места при сега действащите епидемични мерки.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest