Общество

Петербургски международен икономически форум

Престижът на Петербургския международен икономически форум като едно от най-значимите бизнес събития в света продължава да расте стабилно.

Цифрите доказват това още веднъж.

Споделяме с вас картички по резултатите от форума. По отношение на бизнес активността той надхвърли нивото от предпандемичната 2019 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest