Лятна школа за магистри, докторанти и специализанти по въведение в динамично-стохастичните модели (DSGE) на общо равновесие – част от проекта за изграждане на научен капацитет SCHOLARNET

В навечерието на своя 120-годишен юбилей катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, в сътрудничество с Университета

Прочетете повече

БПМР: Липсата на знания за света и слабото развиване на ключови компетентности са в основата на епидемията от фалшиви новини и конспиративни теории

„С липсата на глобално образование и знания за света можем да обясним ширещото се лековерно четене на фалшиви новини и

Прочетете повече

Pin It on Pinterest