Общество

Отворено писмо от трима артисти на ФА „Пирин“

Отворено писмо

От Александър Викторов Седевчов, Данаил Марчелов Атанасов, Мартин Валериев Влахов (артисти от ФА „Пирин“)

Уважаеми колеги, скъпи почитатели на фолклорното изкуство и на изкуството на Фолклорен ансамбъл „Пирин“ Благоевград. Повод за написване на нашето открито писмо е отстраняването ни от работа или казано по друг начин, наложеното ни административно наказание „Дисциплинарно уволнение“. Винаги сме били посветени на нашата работа в ансамбъла. Вършели сме отговорно и съвестно задълженията си през всичките години, които сме отдали на ансамбъла. В определени произведения сме участвали като солисти. Били сме активни във всички етапи на дейностите – репетиционна, постановъчна и концертна. Много често сме отделяли и от свободното си време в името на каузата „Пирин“.

Но няколко думи за фактите. На 16.11.2021 г. сме извадени от състава за участие на предстоящите концерти на ФА „Пирин“ – 25.11.2021 г., 16.12. 2021 и 17.12.2021 г., шест дни преди издадена от кмета на община Благоевград г-н Илко Стоянов заповед, касаеща първия концерт, свързана с организацията на концертни събития според епидемичната обстановка в България и 27 дни преди заповедта за вторите два концерта. Поводът за това е становище на нашия пряк ръководител, за отказ от наша страна за тестване с бързи тестове за COVID. Такъв отказ официално (декларация в писмен вид или друг документ) ние не сме заявявали. Не сме заявявали и отказ за участие в концерт. Въпросните заповеди на кмета (работодател) са дни след изваждането ни като участници от състава за концертите и са еднолично насочени към лицето Мирослав Димитров. След като същият ни вади от програмата, имената ни са включени в списъци за тестване като участници в концертите без наше знание. Удобно след това г-н Димитров пише докладни до работодателя, и след изкривяване на фактологията, ни се вменява, че не сме извършили трудовите си задължения. Всеки ден сме присъствали на работа. Официално не ни е декларирана причина за нашето отстраняване от концертните програми. Всички разбираме сериозността на пандемията от COVID и поради тази причина задаваме и следните въпроси относно безопасността: 1) В момента, в който на нас ни е вменено задължението да бъдем тествани или да притежаваме зелен сертификат, пропускателният режим за зрители в зала „Яворов“ беше свободен, без контрол. В лично качество бяхме свидетели на този процес, тъй като присъствахме на концертните събития в зрителната зала; 2) Имаме информация, че наши колеги са участвали в някои от концертите, без направен предварително тест или зелен сертификат. Явно заповедта на кмета се отнася само за определени служители на ансамбъла и рискът за нашите зрители и почитатели не е толкова голям. В ежедневната ни работа с огорчение наблюдаваме, че някои наши колеги системно нарушават правилниците, закъснявайки за работа, отсъстват от етапи на ежедневната репетиционна дейност, нарушават професионалната етика, държейки се агресивно към други наши колеги – най-често младите изпълнители от ансамбъла, които редовно са упреквани, че нямат право на глас, защото, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, нямат 20 години трудов стаж и т.н. и т.н. Към тях няма нито отправена забележка от директора на ансамбъла, нито предупреждение за нарушения на правилниците, които организират нашата работа. От тази гледна точка смятаме, че наложената най-строга дисциплинарна мярка към нас е дискриминационна, репресивна и резултат на ЛИЧНО ОТНОШЕНИЕ. Може би фактът, че отстояваме принципи на професионализъм, последователност и посветеност към ансамбъла не се харесват на определени хора.

Не на последно място е и отношението на нашия работодател до вчера, и кмет на община Благоевград, г-н Илко Стоянов, който на 17.02.2022 г. на събрание на състава на ФА „Пирин“ публично обявява, че „Вратата за нас не е затворена“. Това е същият наш бивш работодател, който дни преди това подписва заповедите за „Дисциплинарно уволнение“. Не разбираме как това може да бъде сериозно отношение на публична личност, работодател, който интерпретира решенията си според ситуацията. Не разбираме премахването на трима действащи танцьори, докато в танцовия състав към момента има върнати и оставени работещи пенсионери. Не разбираме как това може да бъде сериозно отношение на човек, който мисли за бъдещето на нашия град. Не разбираме как това може да бъде сериозно отношение на човек, който на същото събрание говори за предстоящия РЕНЕСАНС на ФА „Пирин“, чиято периодизация вероятно започва с началото на кметския мандат… Явно всеки кмет стартира епоха на ренесанс, разцвет или други високопарни изрази от този тип, които, за съжаление, днес вече не значат нищо. А може би означават много… Ние не можем да преценим кога започва Благоевградския РЕНЕСАНС, но знаем, че подготовката на артистите не започва с началото на всеки кметски мандат. Тя е плод на дългогодишен труд, лишения, обучение и посвещение. Но стремежите към ренесанс не отчитат тези незначими подробности…

Тук е мястото да зададем риторичен въпрос. Кой във ФА „Пирин“ ще защити професионализма, знанието, таланта, възможностите, перспективата? На този етап нашият вече бивш директор Мирослав Димитров сполучливо се представя в ролята на „буфер“ между нас и нашия работодател, пишейки докладни. На някои от нас дори в конкретния случай предлагаше да си вземат болничен лист. Може би това са етапите на един достоен за уважение творчески процес… Още веднъж изказваме своето лично огорчение. Смятаме, че с такива методи на управление, обичаният от всички нас „Пирин“ е поставен пред сериозни предизвикателства, които се отнасят до неговото бъдещо развитие и творчески просперитет.

Александър Викторов Седевчов, 33 г.

Висше образование „Българска народна хореография“, квалификационна степен Бакалавър.

Трудов стаж 11 г.

Данаил Марчелов Атанасов, 36 г.

Висше образование „Българска народна хореография“, квалификационна степен Бакалавър, Магистърска степен „Културна анимация и социализация на културното наследство“, в процес на придобиване на образователно-научна степен Доктор в направление 8.3 Музикално и танцово изкуство.

Трудов стаж 13 г.

Мартин Валериев Влахов, 39 г.

Висше образование „Българска народна хореография“, квалификационна степен Бакалавър.

Трудов стаж 16 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest