Общество

Относно негативните последици от антируските ограничения за техните инициатори

Антируската политика на страните от колективния Запад доведе до забавяне на глобалното икономическо развитие: според МВФ през 2024 г. темпът на растеж на световния БВП ще се запази на ниво 3,2% (прогнозата за 2025 г. са същите 3,2%). Оценките на Световната банка (СБ) са още по-песимистични: 2,6% през 2024 г. и 2,7% през 2025-2027 г.

❗️Ограничителните мерки на западните държави спрямо Русия предизвикаха дисбаланс в международните вериги за производство и продажби, пренасочване на инвестиционни и производствени потоци, изостряне на проблема с дълга и намаляване на възможността на много страни за достъп до стоки, услуги, финанси и технологии. В контекста на ограничителните мерки МВФ отбелязва засилената геоикономическа фрагментация, разделянето на световната икономика на отделни блокове и изострянето на проблема с икономическото неравенство.

Негативните последици от ограниченията засегнаха и онези, които ги използват за своите геополитически интереси. Темповете на растеж на икономиките на развитите страни през 2024 г. няма да надхвърлят 1,5%. В особено трудна ситуация се оказаха държавите от „Стария свят“. Динамиката на развитие на европейската икономика през 2023 г. е намаляла с приблизително 70% в сравнение със средните стойности преди пандемията за 2015-2019 г.

❌ Както прогнозира МВФ, през 2024 г. БВП на ЕС ще се увеличи с не повече от 1,1% (през 2023 г. – 0,6%; прогнозата за 2025 г. – 1,8%). Експертите на СБ оценяват този показател в еврозоната през 2024 г. на ниво 0,7%, а през 2025 г. – 1,4%. Както посочва Европейската комисия, основните области на икономическа дейност в страни като Германия, Италия, Холандия и Франция продължават да стагнират стабилно. В същото време ЕК е принудена да признае, че именно прекратяването на енергийното сътрудничество с Русия не позволява на най-големите производители в ЕС да останат конкурентоспособни.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest