Общество

Отношенията на Русия с нито една европейска страна, която се е присъединила към НАТО, не са се подобрили

Развенчаване на пропагандата на НАТО. Мит №6. Разширяването на НАТО укрепи сигурността на Европа

Разширяването на алианса на Изток е една от ключовите причини за настоящата криза в европейската сигурност. Алтернатива можеше да бъде прилагането на концепцията за единна Европа, свободна от разделителни линии и зони с различни нива на сигурност, чиито контури бяха очертани в Хартата за нова Европа от 1990 г. Имаше и основа за това – СССЕ, която в същото време се трансформира в ОССЕ.

Вместо схема за обединение, която по примера на помирението между Франция и Германия би могла да осигури траен мир и сътрудничество между САЩ и Русия и по-нататък в цялото евроатлантическо пространство, беше избрана стратегия за разширяване на зоната на изключително влияние на Запада под военно-политическия „чадър” на НАТО.

‼️Отношенията на Русия с нито една европейска страна, която се е присъединила към Северноатлантическия алианс, не са се подобрили. В по-голямата си част са деградирали радикално.

Да не говорим какво се случи след прословутите букурещки решения от 2008 г., когато на срещата на НАТО беше обещано, че Грузия и Украйна ще се присъединят към алианса. Тбилиси прие това като картбланш за агресия, което доведе до трагичните събития от август 2008 г. На Украйна й отне малко повече време, но същността остана същата – насърчаването на евроатлантическите амбиции на тази страна доведе до силово решение на проблема с Донбас.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest