Общество

Отменят наличните плащания: Назована е основната цел на новата световна война

Глобалисткият „елит“  пришпорва  приближаването на универсалното  цифрово общество.

Международният валутен фонд (МВФ) призовава всички правителства да ускорят пълната забрана на парите в брой и спешно да въведат цифрови пари.

МВФ диктува правилата

МВФ, една от водещите структури на глобалистката система за манипулиране на света, се доказа като оператор на широкото въвеждане на цифрови пари. Директорът на МВФ Кристалина Георгиева , говорейки на неотдавнашния форум  на финансовите технологии в Сингапур, призова правителствата по света с настоятелна препоръка да премахнат циркулацията на  налични пари възможно най-скоро и да ги заменят с така наречената цифрова валута на централната банка, която е общоприета съкращение CBDC (от англ. Central Bank Digital Currency ).

ДИРЕКТОРЪТ НА МВФ КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА УБЕЖДАВА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО да отменят обращението на налични  ПАРИ И да  ГО ЗАМЕНяТ С ЦИФРОВА ВАЛУТА НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА CBDC .

От програмната реч на Георгиева следва, че дигиталните пари трябва да заменят парите в брой, за да може световният елит да контролира за какво харчат парите си обикновените хора.

Сред „ползите“ на CBDC, изброени от Георгиева, са „повишена устойчивост на развитите икономики, по-удобно трансгранично банкиране, ниска цена и сигурност по отношение на алтернатива на това, което се нарича частни пари“. CBDC също ще разшири достъпа до финансови услуги.

Георгиева съблазняваше  световната общност с факта, че „с помощта на CBDC може да се постигне висококачествена защита на личните данни“. МВФ също така обмисля въвеждането на изкуствен интелект в работата си с CBDC , за да „подобри системата“.

Прави впечатление фактът, че Георгиева отправя посланието си не само към Глобалния юг, чиито страни най-често търсят услугите на МВФ, но преди всичко към „развитите икономики”, които според плановете на глобалистите трябва да се превърне в локомотив на световния преход към цифрови пари.

По-рано Кристалина Георгиева каза, че МВФ „работи усилено върху глобална CBDC платформа “. CBDC на отделните държави „трябва да са съвместими един с друг“. Тоест де факто говорим за създаване на единна световна валута.

Цифрова инфраструктура

Вече писахме, че преминаването на всички национални икономики към плащания чрез CBDC , както вътре в страните, така и в международната търговия, е най-важният компонент, който се въвежда сега в 50 страни в света на т.нар. цифрова обществена инфраструктура ( Дигитална Обществена Инфраструктура , DPI ), която ще постави цялото човечество под контрол.

Проектът DPI се изпълнява под егидата на Програмата за развитие на ООН (ПРООН), Фонда на  Бил и Мелинда Гейтс , Фонда Рокфелер с подкрепата на Европейския съюз, МВФ и Световния икономически форум (СИФ) в Давос.

ЕДИН ОТ „ПРОТОКОЛИТЕ“ ТАКА НАРЕЧЕНАТА ЦИФРОВА ОБЩЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА ВКЛЮЧВА ОТКАЗ ОТ ХАРТИЕНИ ДОКУМЕНТИ И ПЪЛНО  ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ДИГИТАЛНа идентификация на личността.

Наред със замяната на пари в брой с цифрови пари, цифровата обществена инфраструктура включва още два незаменими „протокола“: премахване на хартиените документи и пълен преход към цифрови лични карти, включително въвеждането на електронни паспорти за ваксинация за всяко лице, както и цялостен обмен на цифрови данни във всички области на човешката дейност, включително образование, медицина, транспорт и др. DPI като пилотен проект ще бъде въведен в 50 страни до 2028 г. И до 2030 г., според плановете на организаторите на проекта, целият свят трябва да премине към DPI и съответно към CBDC цифрови пари .

Как да станете изгнаник?

Без да е член на DPI и без да има CBDC цифрови пари в акаунта си , човек ще бъде изключен от социалния живот и всъщност ще се превърне в изгой ( изгнаник)  . Той няма да може да купува и продава стоки, да получава образование, да посещава медицински институции, да използва личен и обществен транспорт, да получава държавни услуги и т.н.

В същото време въвеждането на DPI също предполага безусловно въвеждане на социален рейтинг (който сега се използва активно в Китай) – система за оценка на лоялността на гражданите към властите и съответствието на поведението им  с установените норми.

Системата за социален рейтинг ви позволява да ограничите достъпа на дадено лице до неговите финансови ресурси и способността му да се движи в пространството, ако системният оператор счита, че поведението на лицето не отговаря на нормите и правилата.

В КИТАЙ ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ РАБОТИ ЗА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛЕН РЕЙТИНГ, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ДА се  ИЗКЛЮЧИ ЧОВЕК ОТ ВСИЧКИ ПОЛЗИ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА.

Освен това е ясно, че оператор на такава система може да бъде само държавата или упълномощени от държавата структури. Следователно не може да се изключи, че ниският социален рейтинг на даден  гражданин ще бъде равносилен на изключването му от цифровата публична инфраструктура и ограничаване на достъпа му до всички горепосочени социални възможности.

С въвеждането на DPI , CBDC и социалния рейтинг със сигурност възниква въпросът за зачитането на основните човешки права. Междувременно тези права могат лесно да бъдат ограничени или дори нарушени под предлог за обявяване на някакво извънредно положение или пандемия от „опасна болест“.

Що се отнася до обявяването на „пандемия“, това скоро ще стане задължителен прерогатив на Световната здравна организация (СЗО), друга глобалистка структура, тясно свързана с МВФ, WEF и гореспоменатите частни фондации на Гейтс и Рокфелер в установяването на властта на шепа доктринери – глобалисти в света.

В момента СЗО полага всички усилия за насърчаване на т.нар глобално пандемично споразумение , което се подготвя за подписване през май 2024 г. Държавите, които го подпишат, ще прехвърлят своя суверенитет на СЗО, която, след като получи правото да обявява произволно пандемии, ще стане де факто най-висшият глобален ръководен орган.

Нереалистични срокове

И така, какво виждаме? Има координирана, усилена работа на всички глобалистки структури – ООН, подчинените й СЗО и МВФ, както и частни доктринерски фондации (наричащи себе си по различен начин – „благотворителни“, „икономически“ и „филантропски“) по многостранното изграждане на нова, дигитална глобална система, в която глобалистите, под благовидни претексти за удобство и сигурност, въвличат всички държави и всички хора.

Обявените срокове за изграждането на подобно дигитално глобално общество са 2028 и 2030 г. Изглеждат нереални. Факт е, че увещанията на МВФ за „ползите“ от CBDC не работят при мирно развитие на планетата и взаимноизгодно международно икономическо сътрудничество.

ДИГИТАЛИЗАТОРИТЕ НЕ ОСТАВЯТ ДОРИ ДЕЦАТА САМИ. „ПРАВАТА НА ДЕЦАТА МОГАТ ДА БЪДАТ УКРЕПЕНИ ЧРЕЗ ИНВЕСТИРАНЕ В ЦИФРОВА ИНФРАСТРУКТУРА“, УБЕЖДАВА ЕДИН ОТ проводниците НА WEF DIGITAL GLOBAL SYSTEM.

Парадоксално, но самата ръководителка на МВФ призна това. Георгиева каза, че „прилагането на CBDC все още е далеч от завършване“, дори ако 60% от страните „проучват тази възможност под някаква форма“, според МВФ. В крайна сметка „проучването на възможност“ не е същото като поемането на ангажимент. Но въпреки това „оптимистът“ Георгиева призова „публичният сектор да продължи да се подготвя за използването“ на цифровите пари.

Времевите рамки от 2028 г. и 2030 г. също изглеждат нереалистични поради скептицизма сред населението на различни страни относно такъв „протокол“ на DPI като „цифрови паспорти“. Това беше очевидно по време на неотдавнашната пандемия, когато в много европейски страни, САЩ, Канада и Австралия липсата на електронен сертификат за ваксинация изключваше  човека от социалния живот, което предизвика активни протести сред  населението.

Всичко е наред? Не, всичко е лошо!

Обобщавайки общия скептицизъм в света относно DPI , за който активно се пише от световната несистемна преса, планираните дати изглеждат нереалистични, когато всичко в света е сравнително добре.

Това означава, че всичко в света трябва да е много лошо, за да работят аргументите на глобалистите, за да са налице всички „обективни“ условия за бързото въвеждане на всички DPI „протоколи“ и по-специално на цифровите пари. За да постигнат целта си до 2030 г., глобалистите трябва да създадат условия, при които хората няма да се питат защо им е нужен цифровият свят.

ПЛАТЕНИЯТ   АГЕНТ НА ГЛОБАЛИСТИТЕ, ГЕНЕРАЛНИЯТ ДИРЕКТОР ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС УБЕЖДАВА, ЧЕ „НОВА ПАНДЕМИЯ Е САМО ВЪПРОС НА ВРЕМЕ.

В тази връзка е невъзможно да се пренебрегнат вече редовните изявления на генералния директор на СЗО Тедрос Гебрейесус , този платен агент на глобалистите, че „нова пандемия е само въпрос на време“.

Ситуацията на изключително международно напрежение, подклаждана от глобалистите, се вписва добре в същата тази картина на условията – когато „всичко е лошо“. Сега, в контекста на конфронтацията между Русия и Съединените щати чрез войната в Украйна, в контекста на безпрецедентния  скок на палестинско-израелския конфликт, както и във връзка със заплахата от пряк сблъсък между Китай и САЩ заради Тайван, разговорите за глобален ядрен конфликт се изместиха от подстрекателството на западната либерална преса и политиците,  от  плоскостта на невероятната теория към плоскостта на високата вероятност.

В същото време най-неразрешимият от всички конфликти – палестинско-израелският – има и най-голям потенциал да ескалира в глобална ядрена катастрофа.

Какво е GDCC ?

Нека повторим, като се има предвид най-кратката времева рамка, определена от глобалистките доктринери за изграждане на универсална цифрова обществена инфраструктура, съществува голяма опасност световният глобалистки „елит“ да тръгне да провокира създаването на „идеални условия“ – когато хората на Земята са в търсене на тишина и спокойствие, в търсене на храна и чиста вода, в условия на пълна разруха, водени от страха от смъртта и желанието да оцелеят, те като безмозъчно стадо ще се наредят на опашка за електронни паспорти и електронни пари в замяна на това, от което са били лишени.

Сатанинският глобалистки „Елит“ тласка човечеството към това, което скоро ще бъде известно като GDCC ( Global Дигитален Концентрация Camp ) – глобален цифров концентрационен лагер. Но първо ще ни устроят  глобална разрушителна война и нова пандемия. Неизвестно какво  ни очаква напред .

Превод: ВГ

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest