Общество

Откриват изложба “Новото наследство: Състояние и проблеми“

Фондация “Балканско наследство” и нейните партньори Ви канят на 
откриването на изложбата “Новото наследство: Състояние и проблеми“ на 15 
септември от 18:30 ч. в Зала 2, зона “Ларго” в София.
Изложбата е част от проекта „Новото наследство: подходи за опазване и 
комуникация на съвременното фасадно монументално изкуство в България“, 
който се реализира от Фондацията по програма „Възстановяване и развитие 
на частните културни организации“ на Национален фонд „Култура“.
Фокус на проекта е опазването и управлението на съвременното фасадно 
монументално изкуство – мозайки, сграфито, живопис, пластика и графити, 
създадено през последните 70 години в България. Партньорите по проекта: 
община Бургас, община Велико Търново, община Пловдив, Столична община и 
Регионален исторически музей София са обединени около каузата да 
насърчат обществения дебат по тема, по която до този момент няма 
обществен консенсус и единна държавна политика, както и да предложат 
възможни решения за публични политики за опазване и социализация на този 
вид изкуство в страната.

Постерната изложба ще може да бъде видяна между 15 септември и 10 
октомври 2023 г. в Зала 2, зона “Ларго” в София.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest