Откриха първата българска NFT изложба

Целта ни е да популяризираме NFT като начин за разпространение, продажба и колекциониране на произведения на изкуството в дигитален формат, но също така да предложим решение за всички автори, които искат да предлагат дигитални копия на своите произведения в едичнични бройки или тираж

Съвместно с Галерия ‘Неолукс’ предстои да организираме и първата в България физическа NFT изложба „Нифти суперстор“. 

С тази виртуална, скоро и реална изложба, КупиИзкуство.БГ и Галерия „Неолукс“ си поставят задачата да наложат в България новия и изключително успешен модел за разпространение, продажба и колекциониране на изкуство, чрез non-fungible token (NFT).

Освен нови възможности за развитие на дигиталните изкуства, тази технология може успешно да се използва при съвременните изкуства от традиционни материали като живопис, скулптура, графика, фотография и други.  

NFT позволява по-лесно и бързо разпространение на изкуство и предлага решение на редица пазарни проблеми като намаляване на фалшификатите и каталогизацията. Също предлага алтернатива на наложената от онлайн платформи практика да се продава в лимитиран или неограничен тираж дигитални изображения на картини, фотографии и други авторски произведения.

Pin It on Pinterest