Общество

Още едно дарение за 90 годипнината на Ротари у нас

В Музея за история на София, в присъствието на кмета на града, г-жа Фандъкова, при изключителен интерес бе открита изложба, на която е показана още едно дарение от Цвятко Кадийски – колекцията за историята на Ротари в България.

Повече от 32 години Цвятко Кадийски издирва, събира, проучва и обработва материали, свързани с историята на Ротари у нас.

В резултат в една колекция са събрани над 2000 страници писмени документи (писма, документите около учредяването и чартирането, официални документи на РИ, изрезки от вестници,, цялото течение на двете ротариански списания), около 400 фотографии (някои от образите на български ротарианци са запазени за поколенията единствено в тази сбирка) ,повече от 65 предмета (дарове от други клубове, лични вещи на ротарианци…

Някои от предметите, освен ротарианската емоционална и познавателна стойност са и истинска антикварна рядкост – напр. първия пълен запис на Славянските танци от Дворжак, дар от РК Прага) , ротариански печатни издания (между които уникалния Указател на гуверньорите от 1939 г с автографите на повече от 60 от тях – включително и този на Основателя Пол Харис, събрани от първия българин гуверньор Любен Божков)..

Представени са значими документи, фотографии и предмети, свързани с историята не само на Софийски клуб, но и на останалите седем извънстолични клуба..

Колекцията не само проследява историята на Ротари у нас, но и допълва някои малко известни страни в развитието на България през 30-те години на ХХ век..

Съществено място в дарението заемат произведения на изобразителното изкуство.

Сред тях са над 40 оригинални портрета и шаржа на ротарианци от художниците Александър Божинов, Борис Георгиев, Константин Щъркелов , Александър Добринов.

Сред дарените над 100 репродукции фигурират такива, чиито оригинали са изчезнали или са недостъпни.

Присъстваха и много потомци на ротарианци от старите клубове.

Някои от тях имат принос за допълване на колекцията предоставяйки ни автентични артефакти или копия от своите лични и семейни архиви.

Скъп гост на изложбата бе г-жа Радка Рубилина- директор на Чешкия културен център в София – именно Чехия е страната, бдяла над люлката на Ротари в България през 1933 г.

По време на откриването, в знак на признание за ролята на Ротари за развитието на София гуверньорът Виолина Костова получи от г-жа Фандъкова почетния знак на града.

Миналогодишния Дистрикт гуверньор Борислав Къдреков връчи на Цвятко Кадийски възпоменателен плакет.

Музеят получи в дар и двете последни издания за историята на Ротари, а на г-жа Фандъкова и на директорката на музея д-р Ханджийска бяха дарени първодневният плик със възпоменателната марка „90 години Ротари в България“ и първодневен печат.

Историкът на Ротари България Цвятко Кадийски посвещава дарението и изложбата на 90 годишнината от основаването на първия Ротари клуб в България. и на паметта на своя баща, един от петимата първооснователи на Ротари у нас, 120 години от рождението на когото отбелязахме през април тази година. Изложбата ще бъде отворена в Музея до 8 май включително.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest