Общество

Онлайн дискусия „Ролята на академията за постигане на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие“

В навечерието на 50-годишнината от първата Конференция на ООН за околната среда на човека (Стокхолмска конференция, 1972 г.) предизвикателствата пред устойчивото развитие са все още многобройни и всеки има своята роля в тяхното разрешаване. Новите Глобални цели за устойчиво развитие (2015-2030 г.) поставят пред човечеството амбициозната цел да ръководят устойчивото развитие на планетата, като обхващат нейните икономически, социални и екологични измерения по балансиран начин и насочват обществата към устойчиво и справедливо бъдеще. Във връзка с това, на 22 юни 2022 г. ще се състои онлайн дискусия на тема: „Ролята на академията за постигане на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие“.

Академичната общност има важна роля в тяхното изпълнение. Тя участва активно в определянето на смислени и осъществими цели, подкрепени с научни доказателства, по време на процесите на консултации, водещи до официалните преговори по Дневен ред 2030. Приносът на учените е ключов и за разработването на устойчиви решения, изследвания и знания и прилагането им при подготовката, установяването и тестването на подходящите инструменти, които биха били необходими за справяне с предизвикателствата на новите цели.

С настоящата среща си поставяме следните задачи:

  • Да насърчим дискусиите относно ролята на научната общност в изпълнението на Глобалните цели измежду заинтересованите страни на национално ниво;
  • Да обсъдим и представим някои ключови предизвикателства и постижения в областта на устойчивото управление, образованието и научната дейност на българските университети.

Програма на събитието:

11:00–11:05 ч.Онлайн регистрация
11:05-11:10 ч.Официално откриване. Встъпителни думи: проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“
11:10-11:40 ч.Примерът на Монаш университет, Мелбърн (Австралия)
11:40-11:45 ч.Въпроси и отговори
11:45-12:30 ч.Добри практики на български висши училища-Университет за национално и световно стопанство-Висше училище по застраховане и финанси
– Икономически университет – Варна
– Софийски университет „Св. Климент Охридски“Модератор: доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет
12:30-12:55 ч.Партньорства за развитие
Участници:- Уникредит Булбанк
– ТОТАЛ ЕнерджисМодератор: гл. ас. д-р Марина Стефанова, Стопански факултет
12:55-13:00 ч.Заключителни думи

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest