ОБУЧЕНИЕ НА ПАРАМЕДИЦИ

Националният учебен център на БЧК в партньорство с Центъра за професионално образование „Прогрес и знание“ стартира обучение по професия „Парамедик – транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения” – трета степен на квалификация.

Обучението ще започне в края на месец април и ще се проведе по програма съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО. То е с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра:

  • Първи семестър – теоретична подготовка;
  • Втори семестър – практическа подготовка;
  • Трети семестър – стажантска програма, която ще се провежда в Центъра за спешна медицинска помощ – София.

Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат свидетелство за упражняване на професията.

Цената на обучението за целия курс е 2500 лв. (две хиляди и петстотин), платими на пет вноски. Първа вноска – 600 (шестстотин) лева.

Срок за подаване на документи: от 17.02.2020г. до 24.04.2020г. Записване и подаване на документи за участие в курса се извършва в ЦПО „Прогрес и знание“ с адрес: гр. София, ул. „Филиповско шосе“ 1.

Необходими документи:

1. Заявление (образец)

2. Диплома за средно образование (оригинал и копие)

3. Лична карта

4. Шофьорска книжка (категория В, М)

5. Медицинско свидетелство

6. Снимки – 4 бр. паспортен формат

7. Документ за платена такса (първа вноска)

Запращане на таксата за участие в курса се извършва на каса в НУЛЦ на БЧК – Лозен, с адрес: с. Лозен, ул. „Половраг” 31, или по банкова сметка:

БАНКА – UNICREDITBULBANK

IBAN: BG98UNCR96601010037800

BIC: UNCRBGSF

За повече информация – 0879 86 44 67; 0876 44 97 25; 0882 98 89 02; 0887 60 12 20

e-mail: progressiznanie@gmail.com; nulc_lozen@redcross.bg

Pin It on Pinterest