Общество

Образованието за мир и нов социален договор за образованието обсъдиха учители от цялата страна и представители на гражданския сектор

През уикенда над 70 учители, директори, социални работници и представители на граждански организации обсъдиха бъдещето на образованието и нуждата от нов социален договор за него.

Конференцията се проведе в Националния СТЕМ център и бе организирана от Българската платформа за международно развитие в партньорство с Център „Отворено образование“, с финансовата подкрепа на Центъра Север-Юг на Съвета на Европа, съфинансиран от Европейския съюз.

Участниците обсъдиха доклада на ЮНЕСКО за глобалното бъдеще на образованието: „Преосмисляне на нашето бъдеще заедно: нов социален договор за образование“. Според него трансформирането на образованието изисква спешно възстановяване на баланса в отношенията помежду ни, с природата, както и с технологиите – проникнали в живота ни с много възможности, но и с много рискове за справедливостта, приобщаването и демократичното участие.

„Социалният договор е нещо повече от сделка, тъй като отразява норми, ангажименти и принципи, които са вградени в закони. Отправната точка е споделена визия за обществените цели на образованието“, изтъкна председателят на БПМР проф. Петранка Филева. Тя допълни, че нужно „спешно“ преоткриване на образованието, за да се справим с общите за всички глобални предизвикателства. „Докато през двадесети век общественото образование е основно насочено към подкрепа на националното гражданство и задължително училищно образование, днес светът е изправен пред сериозни рискове за бъдещето: разширяване на социалното и икономическото неравенство, изменение на климата, загуба на биологично разнообразие, демократично отстъпление и предизвикателна технологична автоматизация“, каза още тя.

Проф. Румен Вълчев от Център „Отворено образование“ заяви, че са нужни колективни усилия за постигането му, а той самият е нужно да предостави знанията и иновациите, необходими за формиране на устойчиво и мирно бъдеще за всички. Според Вълчев учебните програми трябва да наблягат на екологичното, междукултурното и интердисциплинарното обучение, което подпомага учениците да имат достъп и да произвеждат знания, като същевременно развиват способността си да ги критикуват и прилагат. В тази връзка той изтъкна голямото значение на образовеанието за мир и глобалното образование.

Професорът от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Сийка Чавдарова посочи, че достъпът до знание вече е много лесен през технологиите, но е важно да бъде зададен върпоса кой формира уменията, нагласите и ценностите. „Учениците получават знанията с интерпретация. Самото преподаване вече започва да се превръща във фасилитиране, в „подкрепа за ученето“, каза още тя и добави, че най-важните въпроси, на които трябва да си отговорим, за да постигнем нов социален договор за образованието са: защо, как, какво, къде и кога ние учим.

Ролята на младите хора в трансформацията на света представи д-р Лилия Еленкова от Европейската младежка карта – България. Основателят на Технократи Ивайло Бонев провокира участниците с презентацията си за това дали наистина се случва дигиталната трансформация на образованието. Мария Стайнова и Виолетка Славова от студио Lusio Architects говориха за училищата на бъдещето като защитени образователни обекти в името на индивидуалното и колективно благополучие. Изпълнителният директор на фондация „Каузи“ разказа за ученически научни инициативи и предизвикателства за предприемачество в училище, които развиват тези умения в децата.

В рамките на програмата бяха проведени и ателиета, както и предаване на добри практики. От Центъра за развитие на устойчиви общности провокираха учителите с темата за насилието в училище на крачка от домашното насилие и проблемите при децата свидетели на домашно насилие. Проектно-базирано обучение за основно и средно образование LEGO® Education SPIKE™ Prime беше представено от Центъра за творческо обучение, като учителите влезнаха в ролята на ученици и проектираха и конструираха роботи, учейки чрез игра. Как да се използва спортът за преодоляване на пасивната агресия в училище показа Иван Евтимов от Българската федерация по футбол на маса.

За да има нов социален договор за образованието участниците се обединиха, че е нужно: разпространението на дезинформация да бъде противодействано чрез научна, дигитална и хуманистична грамотност, която развива способността да се различава лъжата от истината; преподаването да е съвместно начинание, при което учителите са признати за работата си като производители на знания и ключови фигури в образователната и социална трансформация; училищата трябва да бъдат защитени образователни обекти в името на индивидуалното и колективно благополучие; правото на образование трябва да бъде разширено, за да бъде през целия живот и да включва правото на информация, култура, наука и свързаност.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest