Общество

Обичай всичко, което е!

Благодарете на всички хора, които са дошли или са си тръгнали от живота ви!
Всеки човек е дошъл за урок и е твоя карма! Ако смяташ, че някой е постъпил неправилно спрямо теб, за това има причина , която тук няма да мога да ви разкрия 🩷 но доверете се на процеса! Нищо не се случва и най дребничкото нещо без точна причина! Затова Благодарете на всеки човек във вашия живот 🩷 Той/ Тя не е бил
част от него случайно! Няма нищо случайно и всичко е точно, както трябва да бъде … сега може да не разбирате, защо нещо се случва, но всичко се случва с полза за вас и заради вас , дори да не го разбирате, аз знам 🩷 бъдете благодарни за всеки опит и за всяка опитност 🩷

Десислава Илиева – Консултант Любов

за връзка с Десислава Илиева: desislava.coaching@abv.bg и в социалните мрежи: https://www.facebook.com/desislava.ilieva.3304673

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest