Общество

НСА и НАТФИЗ ще си партнират в проектната и научна дейност

Ректорът на НСА „Васил Левски“, проф. Николай Изов и ректорът на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – проф. Станислав Семерджиев подписаха договор, с който регламентираха съвместното сътрудничество на двете висши училища в областта на науката, образованието, изкуството и спорта.

На експертно ниво страните по споразумението обединяват усилията си за разработване на конкретни проекти, програми и ще си сътрудничат в научноизследователската, научно-приложната, експертната и информационна дейност, ще подготвят специалисти-студенти от различните образователно-квалификационни степени.

На срещата отново бе потвърдено ползотворното партньорство между двете институции и като пример за това бе дадена магистърската програма на НСА „Създаване и реализация на спортни шоу програми“, в която студентите придобиват знания в сферата на  сценичното поведение и движение, творческата и постановъчна работа, сценография, костюми, грим, осветление и др. Ръководителят на програмата проф. Кирил Андонов сподели, че подписването на договора за сътрудничество ще доразвие в положителна посока работата на преподавателите, експертите и студентите от двете висши училища.

„Ние сме сродни висши училища и сме били винаги близки, но не сме били активни. Сега се надявам, че ще имаме реални резултати в нашето сътрудничество“ – сподели проф. Семерджиев и използва случая да благодари лично на ръководството на НСА за помощта, оказана на Академията за театрално и филмово изкуство по време на ремонта на сградата й, приемайки част от учебния процес на нейните студенти на базата на ул. „Гургулят“.

От своя страна проф. Николай Изов отправи покана към своя колега да бъде гост на тържествения спектакъл „Полет към звездите“, с който на 3 декември в НДК ще се чества 80-годишнината на НСА „Васил Левски“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest