Общество

Нов седемгодишен период на европейските програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“

На 25 юни 2021 г. в София ще се проведе официална откриваща конференция на национално ниво за новия седемгодишен период на европейските Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ 2021 – 2027 г. 

Конференцията се организира от Център за развитие на човешките ресурси в ролята му на Национална агенция по двете програми.

Откриващо приветствие към събитието ще бъде отправено от Европейски комисар г-жа Мария Габриел. Официални слова ще произнесат г-н Михаил Балабанов, Изпълнителен директор на ЦРЧР, проф. Николай Денков, министър на образованието и науката, и г-н Андрей Кузманов, министър на младежта и спорта.

С близо два пъти по-голямо финансиране в сравнение с предходния си седемгодишен период, в размер на 28,4 млрд. евро на европейско ниво, новата Програма „Еразъм+“ ще подкрепи образователната мобилност и транснационални партньорства с участието на близо 10 милиона европейци от всички възрастови групи. Новата Програма на Европейската комисия „Европейски корпус за солидарност“ в предстоящия период ще предостави възможности на най-малко 270 000 млади хора.

През първия си седемгодишен период 2014-2020г. Програма „Еразъм+“ доказа своята значимост в България като най-популярна програма за образование, обучение, младеж и спорт. Стартирала през 2014 година като продължение на европейската образователна Програма „Учене през целия живот“, с финансиране на 334 български проекта на стойност от 23 219 726 евро, през 2020 година Програма „Еразъм+“ достига двойно по-високите стойности от 585 финансирани проекта за една година и общо 49 423 196 евро.

Общият брой финансирани „Еразъм+“ проекти за български бенефициенти за първия програмен период 2014 – 2020г. е 3126, получили безвъзмездна подкрепа на стойност от близо 237 000 000 евро. Общо 130 200 учебни и образователни мобилности са осъществени от България по програмата за седемгодишния ѝ период. За двегодишния период (2018 – 2020) от създаването си, Програма „Европейски корпус за солидарност“ е финансирала в България 235 проекта на обща стойност 6 168 237 евро. 1470 български младежи са взели участие в Програмата.

Събитието ще се проведе на 25 юни 2021г., в София Тех Парк, в присъствието на официални гости и бенефициенти от всички сфери на образованието, обучението, младежта и спорта в България, при спазване на всички мерки за санитарна безопасност.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest