Нов руски закон легализира наемането на чуждестранни студенти на работа

Председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко и председателят на Държавната дума Вячеслав Володин внесоха законопроект за заетостта на чуждестранни студенти в Руската федерация, съобщава пресслужбата на Съвета на федерацията.

Правят се изменения в закона „За правния статус на чуждестранните граждани в Руската федерация“ по отношение опростяване процедурата за трудоустройство на чуждестранни граждани, обучаващи се в руски професионални образователни институции и университети, предаде РИА „Новости“.

В съответствие с действащото законодателство, без разрешение на територията на Русия трудова дейност извършват само чуждестранни студенти, които учат в Руската федерация и работят или предоставят услуги по празници, или работят в свободното си време в своите учебни заведения, в бизнес компании или в икономически партньорства, създадени от бюджетни или автономни образователни институции, в които учат.

„Такива чуждестранни студенти имат право да извършват трудова дейност въз основа на разрешение за работа. То се издава в съкратен списък на документи и без квоти за издаване на посоченото разрешение. Работодателите са освободени от задължението да имат разрешение за привличане и използване на определената категория чуждестранни работници“, се посочва в документа.

По официални данни през 2018 г. 210 000 чужденци са учили при редовна форма на обучение в руските университети. От тях, според Главната дирекция по миграцията на министерството на вътрешните работа на Русия, само 859 души са се възползвали от възможността да получат разрешителни за работа и да се трудоустроят, се казва в законопроекта.

Документът предвижда възможност за извършване на трудова дейност без получаване на съответните разрешения от чуждестранни граждани, които учат в Руската федерация в образователни институции в редовна форма с държавна акредитация.

Законопроектът постановява, че трудов договор или гражданскоправен договор за извършване на трудова дейност (предоставяне на услуги), сключен от горните страни в случай на завършване или прекратяване на обучението, подлежи на прекратяване. Регулирането на тези въпроси от други федерални закони е разрешено както от Кодекса на труда на Руската федерация, така и в част 1 от Гражданския кодекс на Руската федерация.

Разпоредбите на законопроекта са пряко свързани с концепциите за дългосрочно социално-икономическо развитие на Руската федерация за периода до 2020 г. и държавната миграционна политика на Руската федерация за 2019-2025 г. с изпълнението на приоритетния проект „Развитие на експортния потенциал на руската образователна система“, се казва в обяснителната записка.

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ

Pin It on Pinterest