Общество

Нов ангажимент за равнопоставеност във ваксинирането и борбата с пандемията

От Кристалина Георгиева, Тедрос Адханом Гебрейесус, Дейвид Малпас и Нгози Оконджо-Ивеала

В хода на подготовката за срещата на върха на Г-7, която ще се проведе следващата седмица в Обединеното кралство, на първо място в дневния ред е въпросът как да се сложи край на пандемията от COVID-19 и да се гарантира възстановяването на световната икономика. Пред нас стоят неотложни предизвикателства.

Вече е пределно ясно, че преодоляването на кризата в здравеопазването е незаобиколимо предварително условие за широкомащабно възстановяване. Достъпът до ваксини е ключът и към двете.

Постигнат е впечатляващ напредък в областта на ваксинирането.  За рекордно кратко време учените разработиха множество ваксини.  Публичното и частното финансиране без аналог подкрепи изследванията, разработването и разширяването на капацитета за производството на ваксини. Продължава обаче да съществува опасна разлика между по-богатите и по-бедните страни.

Всъщност, въпреки че някои богати страни вече обсъждат въвеждането на бустерни ваксини за населението си, огромното мнозинство хора в развиващите се страни — дори здравните работници на първа линия — все още не са получили първата си ваксина. В най-незавидно положение са страните с ниски доходи, които са получили по-малко от 1 % от приложените до момента ваксини.

Все по-често наблюдаваме двупосочно развитие на пандемията, при което по-богатите страни имат достъп до ваксини, а по-бедните изостават.

Неравномерното разпределение на ваксините не само оставя неизброими милиони хора уязвими към вируса. То също така позволява появата на смъртоносни варианти, които отново се разпространяват по целия свят. Поради продължаващото разпространение на новите варианти, дори страни с напреднали програми за ваксинация са принудени отново да въведат по-строги мерки за обществено здраве, а някои вече въведоха и ограничения за пътуване. Продължаващата пандемия на свой ред води до задълбочаване на различията в икономическото състояние, което има отрицателни последици за всички.  

Не е нужно ситуацията да следва именно тази траектория на развитие. Ето защо днес призоваваме за ново равнище на международна подкрепа и прилагане на засилена и съгласувана стратегия за ваксиниране на света, подкрепена с ново финансиране.

Неотдавнашно предложение на служители на МВФ предлага план с ясни цели, прагматични действия и реалистична цена. То е разработено на основата и подкрепя текущата работа на СЗО, нейните партньори в инициативата за ускоряване на достъпа до инструменти за борба с COVID-19 (ACT) и глобалната програма за достъп до ваксини COVAX, както и работата на Групата на Световната банка, СТО и много други.

Стойността му, която се оценява на 50 млрд. долара, ще доведе до по-бързото прекратяване на пандемията в развиващите се страни, ще намали броя на инфекциите и загубите на човешки живот, ще ускори икономическото възстановяване и ще генерира около 9 трилиона долара допълнително световно производство до 2025 г. Това е печеливш ход за всички, защото приблизително 60 % от печалбите ще отидат за нововъзникващите пазари и развиващите се икономики, а останалите 40 % ще облагодетелстват развития свят. И този резултат не отчита неоценимите ползи за здравето и живота на хората.

Какво включва предложението?

Първо, необходимо е да бъдем по-амбициозни и да ваксинираме повече хора с по-бързи темпове: СЗО и нейните партньори от COVAX са си поставили за цел до края на 2021 г. да ваксинират приблизително 30 % от населението във всички държави. Но тази цифра може да достигне дори 40 % чрез други споразумения и рязко увеличаване на инвестициите, за да успеем да ваксинираме поне 60 % от населението до средата на 2022 г.

За тази цел е необходимо допълнително финансиране за страните с ниски и средни доходи, като значителна част от него е под формата на безвъзмездни средства и финансиране при преференциални условия. За да осигурим повече ваксини в спешен порядък, е необходимо незабавното даряване на дози на развиващите се страни в синхрони с националните планове за разгръщане на ваксинационните кампании, включително чрез COVAX. Необходимо е също така сътрудничество в областта на търговията за осигуряването на свободни трансгранични потоци и увеличаване на доставките на суровини и готови ваксини.

Второ, застраховане срещу негативни рискове, като например нови варианти на вируса, които могат да наложат поставянето на бустерни ваксини. Това означава, че са необходими инвестиции в допълнителен капацитет за производство на поне един милиард дози ваксини, диверсификация на производството в региони с малък текущ капацитет, споделяне на технологии и ноу-хау, разширяване на обхвата на геномното наблюдение и наблюдението на веригата на доставки, както и разработване на планове за действие при извънредни ситуации справяне с мутации на вируса или сътресения в доставките.

Трябва да се премахнат всички пречки пред разширяването на предлагането на ваксини и в тази връзка призоваваме членовете на СТО да ускорят преговорите за прагматично решение относно интелектуалната собственост. Редица страни с ниски и средни доходи също предприемат стъпки за инвестиране в местния си производствен капацитет, което е от ключово значение не само за прекратяването на тази пандемия, но и за подготовката ни за следващата.

Трето, незабавно засилване на тестовете и проследяването, снабдяването с кислород, терапевтичните мерки и мерките в областта на общественото здраве при паралелно ускоряване на въвеждането на ваксини и разгръщане на инициативата ACT-Accelerator. СЗО, УНИЦЕФ, Световната банка и Gavi извършват оценки на готовността за ваксиниране в над 140 развиващи се страни и предоставят подкрепа и финансиране на място като подготвителна стъпка за разгръщането на ваксинационни кампании.

По отношение на разходите:

Съществуват сериозни аргументи от общата сума от 50 млрд. долара поне 35 млрд. долара да бъдат предоставени под формата на безвъзмездни средства. Правителствата на държавите от Г-20 изпратиха положителни сигнали, като признаха важността на предоставянето на около 22 млрд. долара допълнително финансиране за 2021 г. за инициативата ACT-Accelerator.

Необходимо е допълнително финансиране в размер на около 13 млрд. долара, за да се увеличат доставките на ваксини през 2022 г. и да се разширят тестовете, терапиите и наблюдението. Останалата част от средствата по общия план за финансиране на стойност от приблизително 15 млрд. долара може да се осигури от националните правителства, подкрепени от многостранни банки за развитие, включително финансовия механизъм на Световната банка за ваксиниране на стойност 12 млрд. долара.

За да успее планът, трябва да бъдат изпълнени две допълнителни условия: скорост и съгласуване.

Затова нашият апел е за предварително финансиране, предварително даряване на ваксини и предварителни предпазни инвестиции и планиране вместо ангажименти, чиято реализация може да се забави. От съществено значение е всичко това да бъде осигурено в максимално кратки срокове.

Тази цел изисква и съгласувани глобални действия, основани на пълна прозрачност в процеса на възлагане на обществени поръчки и доставка. Успехът на стратегията зависи от съвместните действия на всички страни — публични, частни, международни финансови институции, фондации.

Инвестирането на 50 млрд. долара за прекратяване на пандемията е потенциално най-добрият начин за разходване на публични средства, на който можем да станем свидетели през живота си. То ще донесе огромни дивиденти за развитието и ще стимулира растежа и благосъстоянието в световен мащаб. Възможностите обаче бързо се затварят във времеви план — колкото по-дълго чакаме, толкова по-висока цена, измерена като човешко страдание и икономически загуби, ще платим.

От името на нашите четири организации днес обявяваме нов ангажимент да работим заедно за увеличаване на необходимото финансиране, стимулиране на производството и осигуряване на безпроблемното преминаване на ваксини и суровини през границите, за да разширим значително достъпа до ваксини в подкрепа на отговора на здравната криза и икономическото възстановяване, както и за да вдъхнем необходимата надежда.

Нашите институции работят активно, за да превърнат тази надежда в реалност:

МВФ подготвя безпрецедентно разпределение на специалните права на тираж (СПТ), за да увеличи резервите и ликвидността на своите членове. СЗО се стреми да осигури финансиране, за да може да посрещне спешните нужди по линия на своя Стратегически план за готовност и реагиране и партньорството ACT-Accelerator, както и COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), стимулират споделянето на ноу-хау и технологии. До средата на годината Световната банка ще стартира проекти за ваксиниране в поне 50 държави, а Международната финансова корпорация ще работи за мобилизиране на частния сектор за увеличаване на доставките на ваксини за развиващите се страни. СТО пък работи по освобождаването на веригите за доставки, за да бъде планът успешен.

Прекратяването на пандемията е проблем, който може да бъде решен, но изисква глобални действия сега.

Нека всички се обединим и изпълним своята част от тази задача.

Кристалина Георгиева е управляващ директор на Международния валутен фонд, Тедрос Адханом Гебрейесус е генерален директор на Световната здравна организация, Дейвид Малпас е президент на Групата на Световната банка, а Нгози Оконджо-Ивеала е генерален директор на Световната търговска организация.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest