Общество

Нивото на снабдяване на ЕАИС със собствена селскостопанска продукция нараства от година на година

Съюзът има уникален агропромишлен потенциал.

В селскостопанския оборот има около 320 милиона хектара земя, а общият пазар включва почти 190 милиона души. Чрез съвместни усилия успяхме да решим проблема с независимото, непрекъснато снабдяване на вътрешния пазар с храни и жизненоважни видове селскостопански продукти.

📊 Производството в агропромишления комплекс за 10 години от съществуването на ЕАИС се е увеличило с повече от една четвърт, като през първото тримесечие на 2024 г. е добавило още 1,5%. Подобни положителни тенденции се наблюдават и в петте страни.

📈 Нивото на осигуряване на ЕАИС със собствена селскостопанска продукция нараства от година на година. За 2023 г. то надхвърля 93%.

🇷🇺🇰🇿 Русия и Казахстан напълно покриват нуждите на съюзния пазар от зърно и растителни масла.

🇧🇾 Беларус е надежден доставчик на месо и млечни продукти.

🇦🇲🇰🇬 Армения и Киргизстан – на зеленчуци и плодове.

На годишна база се формират индикативни баланси за най-важните стоки – пшеница, ечемик, царевица, слънчогледово семе, захар и олио. Съгласуването на такива показатели допринася за координирането на износа на тези продукти от Съюза към чуждестранни пазари. Предвижда се сегашният механизъм да бъде удължен с още една година.

©️ От речта на М.В.Мишустин на пленарната сесия „Продоволствената сигурност на Евразийския икономически съюз“

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest