Общество

НДК СЕ АДАПТИРА КЪМ НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КАТО ТРАНСФОРМИРА ЦЕЛИТЕ, ДЕЙНОСТТА И ЕКИПА СИ, ЗА ДА СЕ СПРАВИ С ЩЕТИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА

От 1 юни ще функционира единственото в София външно покрито мултифункционало пространство “Платформа А6”, което цели да съхрани събитията, осигурявайки възможност за провеждането им при спазването на всички противоепидемични мерки

В следствие на кризата с разпространението на коронавируса и последвалите от нея тежки икономически последствия за културната, конгресна и развлекателна индустрии НДК предприема спешни мерки по адаптация на дейността си, трансформация на екипа и процесите. Целта е да се съхрани част от календара, като се предостави възможност на културната общност на НДК да проведе своите събития на новата мултуфункционална платформа. Тенденцията от преместване към отмяната на събития е много бърза и пренасочването на дейността на НДК във външни условия е единственото, което може да спаси събитията. Публиката е отлично информирана за мащаба и рисковете от инфекциозното заболяване и ясно променя поведението си по посока на категорично спазване на социална дистанция, което подлага на сериозно изпитание досегашните базови дейности на НДК. Чрез “Платформа А6” създаваме условия на сигурност за посетители, артисти и партньори, като се надяваме така поетапно да възобновим част от дейността си.

Покритата платформата с площ 1 200 кв.м. ще бъде разположена в парка зад Двореца, в непосредствена близост до вход А6. Пространството бе тествано миналата година като лятна културна сцена на открито, а сега ще се надгради и в място за провеждане на всякакъв тип събития, вкл. конгресно-конферентни прояви, срещи, семинари, уъркшопове, короративни събития и мн. др.

Тежкото финансово състояние на НДК ни изправя пред трудни управленски предизвикателства, но и ни показва нови възможности и форми за партньорство и взаимодействие с бизнеса. НДК, „Joker Media Rental” и “Right Rental” си подават ръка в името на запазването на културната и събитийна индустрии в настоящия труден момент. Цялата финансова и материална инвестиция по „Платформа А6” се осъществява от двете водещи компании, а НДК предоставя пространство, организационно, логистично подпомагане, както и съдържание, подходящо за реализация в новите условия. Управлението на проекта ще се извършва от общ екип на принципа на гъвкавост спрямо изисквнията на клиенти и партньори, динамичен подход и отваряне към всички възможности.

“Платформа А6” ще подпомага и развитието на втора открита сцена – тази в подлеза пред входа на Театър Азарян, която също ще се превърне в част от проекта.

“Платформа А6” разполага със сцена с размери 18х6 м, отлично техническо оборудване и възможност за организиране на модулни сетове, съобразени с необходимостите на събитията. Пространството позволява както контролиран, така и свободен достъп. Капацитетъ му е от събития в най-ограничен кръг до събития до 360 места.

“Платформа А6” е началото на дълъг процес на трансформацията, необходима за оцеляването на НДК в тази кризисната ситуация. НДК е център за провеждане на културни и конгресни събития със статут на 100% държавно търговско дружество, което се развива и оцелява, без да получава субсидии от държавата, оперирайки изцяло на пазарен принцип. Негативните икономически последствия за НДК от спирането на работата в целия събитиен и културен сектор в национален и световен мащаб, са значителни. Дружеството търпи огромни загуби през последните месеци. Всичко това налага цялостно и задълбочено преосмисляне на визията, стратегическите цели, както и оптимизиране на всички дейности, пространства и звена в НДК, за да може дворецът да премине през един от най-трудните периоди в своята близо 40-годишна история.  

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest