НАТФИЗ очаква новите кандидат-студенти

НАТФИЗ очаква 220 първокурсници в 17 бакалавърски и 9 магистърски програми на двата факултета „Сценични изкуства“ и „Екранни изкуства“.

Бакалавърските програми са: Актьорство за драматичен театър (проф. Пламен Марков и проф. д-р Ивайло Христов)Актьорство за куклен театър (проф. Боньо Лунгов)Театър на движението – Танцов театър (доц. Ясен Вълчанов)Режисура за драматичен театър (проф. Пламен Марков)Сценография (проф. д-р Чайка Петрушева)Театрознание и театрален мениджмънт (проф. д.н. Камелия Николова)Театрална продукция (доц. д-р Петър Кауков)Филмова и телевизионна режисура (проф. д-р Дочо Боджаков)Филмово и телевизионно операторство (доц. д-р  Емил Рашев/ доц. д-р Мартин Димитров)Филмов и телевизионен монтаж (доц. Росица Илиева)Филмов и телевизионен звук (доц. д-р Валерия Крачунова–Попова)Филмов и телевизионен дизайн (доц. д-р Елена Тренчева)Филмово и телевизионно продуцентство (доц. д-р Ема Константинова)Драматургия (проф. д-р Станислав Семерджиев)Фотография (доц. д-р Красимир Андонов)Анимация (доц. д-р Господин Неделчев)Екранни изследвания и журналистика (проф. д.н. Мая Димитрова).

Възможностите за обучение в магистърски специалности са: Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии (проф. д-р Лидия Върбанова)Театрално изкуство (проф. д.н. Венета Дойчева)Режисура в сценичните изкуства (проф. Пламен Марков)Публична реч (проф. д-р Веселина Раева)Мениджмънт в екранните изкуства (проф. д.н. Любомир Халачев)Екранна режисура (проф. д-р Светослав Овчаров), Екранна драматургия (проф. д-р Станислав Семерджиев)Фотографско изкуство (проф. д-р Емилия Стоева), Анимационна режисура (доц. д-р Господин Неделчев).

Предварителните кандидатстудентски изпити ще се проведат през м. юни 2021 г.

Кандидатстудентските консултации ще се провеждат от началото на м. юли до края на м. август по предварително обявен на сайта на НАТФИЗ график.

Документи за кандидатстване по всички специалности в НАТФИЗ се подават от 23 до 27 август 2021, а изпитите са от 1-ви до 10-ти септември.

Започвайте подготовката!

Pin It on Pinterest