Общество

Насладете се на девствената природа в национален парк „Онежко Поморие“

Липсата на пътища, липсата на централизирано електрозахранване, непроходимите блата в центъра на полуострова са запазили част от „примитивното“ състояние на дивата природа на Oнежкия полуостров.

През парка минава Беломорско-Балтийският път на птиците. Стотици хиляди гъски, патици и блатни птици пътуват до местата си за гнездене през полуостров Онега през пролетта и обратно до местата си за зимуване през есента. В парка има реална възможност да видите стотици ята мигриращи птици.

И не само! Кафяви мечки, лосове, вълци и лисици са чести обитатели на парка, следите от тяхното присъствие са повсеместни, а в някои сезони е лесно да се видят самите животни. В парка се срещат рис и росомаха. Пръстенените тюлени са често срещани в крайбрежната зона на националния парк.

Видео: Росзаповедцентр

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest