Общество

Насладете се на девствената природа на Окския резерват

В Окския резерват са запазени уникални видове растения и животни, всяка пролет хиляди ята птици летят в този район.

Окският биосферен резерват е най-живописният ъгъл на Мешчера, разположен в югоизточната му част. Няма да намерите монотонност в природата на този регион! През пролетта, по време на пълноводие, Мешчера сякаш си спомня морето, което я е родило, и се разлива нашироко със своите реки и потоци. Величествените борови гори тук се заменят с мъртви блата-мшари; езера с чиста като сълза вода – с черни от торф реки.

Видео: Росзаповедцентр

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest