Награда за журналистика „Дафне Каруана Галиция“: Покана за представяне на предложения

Годишна награда за изключителни журналистически постижения в популяризацията или защитата на основните ценности на ЕС
•Победителят се избира от независимо жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество
•Наградният фонд е 20 000 EUR
•Церемонията по награждаването е в средата на октомври – около годишнината от убийството на Дафне Каруана Галиция
На 22 юни Европейският парламент официално пусна уебсайта и поканата за представяне на материали за участие в конкурса за наградата за журналистика „Дафне Каруана Галиция“.
Наградата ще се присъжда всяка година за изключително журналистическо постижение, което насърчава или защитава основните принципи и ценности на Европейския съюз като човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и правата на човека.Могат да кандидатстват професионални журналисти и екипи от професионални журналисти от каквато и да било националност. Те трябва да представят задълбочени журналистически материали, публикувани или излъчени от медии, базирани в една от 27-те държави членки на Европейския съюз.Победителят ще бъде избран от независимо жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество от 27-те европейски държави членки и представители на основните европейски журналистически асоциации. Церемонията по награждаването ще се провежда всяка година около 16 октомври, датата на убийството на Дафне Каруана Галиция. През 2021 г. церемонията по награждаването ще се състои на 14 октомври, четвъртък, в Европейския парламент.Европейският парламент връчва наградата и парично възнаграждение от 20 000 евро в знак на подкрепа за разследващата журналистика и като признание за значението на свободните медии. В резолюция, приета през май 2018 г., членовете на ЕП призоваха държавите от ЕС да осигурят подходящо публично финансиране и да насърчават плуралистични, независими и свободни медии.

Pin It on Pinterest