Национален протест в защита на Натура 2000 ще се проведе на 25 юни

Изменения на Закона за биоразнообразието, приети на първо четене в парламента, заплашват Европейската екологична мрежа в България

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в Българиясъобщава, че на 25 юни, четвъртък, в София, Благоевград, Ботевград, Бургас, Варна, Пазарджик, Пловдив, Русе и др. ще се проведат протести срещу продължаващото застрояване на Българското Черноморие и промените в Закона за биоразнообразието, приети на първо четене преди дни от Народното събрание. Очакват се и други градове да се присъединят. Организаторите призовават за спазване на строги противоепидемиологични мерки по време на събитията като: носене на маска, спазване на дистанция от метър и половина и др.

Искането на протеста е народните представители да приемат единствено тези предложения в законопроекта, които не засягат Натура 2000 мрежата или изобщо да не променят закона.

Леенето на бетон по морето, сечите на вековни гори, съсипването на реките и унищожаването на биологичното земеделие ще станат ежедневна практика, ако не излезем сега срещу ВСИЧКИ промени в закона, касаещи екологичната мрежа Натура 2000” – се казва в призива на организаторите.

Аргументирани, уж с наказателна процедура от Европейската комисия, предложенията за промени в Закона за биологичното разнообразие, разработени от Нено Димов, на практика ще обезсмислят мрежата, тъй като предвиждат:

  • още 4 години да не могат да се приемат природозащитни цели на зоните от мрежата. Когато няма определени цели, всяко инвестиционно намерение, както досега, ще бъде разрешавано от МОСВ.
  • още 4 години МОСВ няма да определи превантивни мерки срещу унищожаването на животни, растения и местообитания. 13 години липсата на такива мерки доведоха до големи загуби на природата на нашите гори, реки, земеделски земи и Черноморското крайбрежие.
  • ще се отмени ролята на учените, собствениците и гражданите в процеса по опазване на мрежата.
  • ще се разпилее ценен административен капацитет, опит и знания, вече натрупани в дирекциите на националните и природни паркове, които няма да се използват за управление на защитените зони.

Позицията на Коалицията е, че всички задължения на страната по природозащитното законодателство на Европейския съюз са можели и могат да бъдат изпълнени при сега действащия Закон за биоразнообразието. Академични и научни институции вече изпратиха аргументирани становища срещу законопроекта. Природозащитните организации от Коалицията вече многократно изпращаха становища и писма, участваха в редица срещи, но без резултат.

Не за първи път арестуваният ексминистър Нено Димов и държавни служители в специализираната дирекция в Министерството заблуждават обществото. По времето, в което са разработвали предложенията за промени в Закона за биоразнообразието, те убеждаваха обществеността и съда (за щастие неуспешно), че не е проблем да се строи в Национален парк Пирин и то без оценки. Валери Симеонов, основен участник в Пиринската сага, предложи между първо и второ четене вредни текстове, от които МОСВ вече се беше отказало при предишни обсъждания. Формулираното по този начин предложение, поставя под риск цялото прилагане на двете директиви в бъдеще.

Писмо от Европейската комисия от 12 юни 2020 не потвърждава нито една теза в мотивите за промените в закона за биоразнообразието. В писмото1 няма нито „нов подход за Натура 2000”, нито изисквания за органи за управление или „териториални“ планове за управление на ниво РИОСВ.

Коалицията призовава гражданите да проявят гражданска активност в защита на мрежата. Който желае може да подготви свое становище или да използва готово тук.

Повече за това как законопроектът заплашва мрежата може да прочетете тук:

http://forthenature.org/attitudes/138

Повече за протестите:

София – 18:30 – начален час. Шествие от паметника на Алеко Константинов до Народното събрание – сборен пункт: Паметник на Алеко Константинов на ъгъла на бул. „Витоша“ и „Патриарх Евтимий“ https://www.facebook.com/events/2281239505347549/

Лице за контакт: Катерина Раковска, моб. тел. 0886178373

Благоевград– 18:30 – сборен пункт: площад България пред Ларго Мол – https://www.facebook.com/events/1619228464891501/

Лице за контакт: Владимир Милушев, моб. тел: 0898700961

Ботевград – 18:00 – сборен пункт: площад “Саранск”

https://www.facebook.com/events/736522433768867/

Лице за контакт: Габриела Пападопова, моб. тел: 0897927377

Бургас – 18:30 – сборен пункт: “Часовника”

https://www.facebook.com/events/558653364816985/

Лице за контакт: Радостина Ценова, моб. тел. 0896798908

Варна – 18:45 – сборен пункт: пред Общината – https://www.facebook.com/events/290852538629223/

Лице за контакт: “Варна Диша”

Пазарджик – 18:30 – сборен пункт: пл. „Константин Величков“, Тортата

https://www.facebook.com/events/2603048799917707/

Лице за контакт: Костaдин Деянов, моб. тел. 0888 703 020

Пловдив – 18:30 – сборен пункт: площад „Стефан Стамболов“- https://www.facebook.com/events/906934433051797/

Лице за контакт: Гражданска коалиция Пловдив

Русе – 18:30 -сборен пункт: Паметник на Свободата – https://www.facebook.com/events/1169799576715074/

Лице за контакт: Михаил Михов, моб. тел. 0889620483

За контакти:

Катерина Раковска: моб. тел. 0886178373

Тома Белев: моб. тел. 0888100373

Изменения на Закона за биоразнообразието, приети на първо четене в парламента, заплашват Европейската екологична мрежа в България

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в Българиясъобщава, че на 25 юни, четвъртък, в София, Благоевград, Ботевград, Бургас, Варна, Пазарджик, Пловдив, Русе и др. ще се проведат протести срещу продължаващото застрояване на Българското Черноморие и промените в Закона за биоразнообразието, приети на първо четене преди дни от Народното събрание. Очакват се и други градове да се присъединят. Организаторите призовават за спазване на строги противоепидемиологични мерки по време на събитията като: носене на маска, спазване на дистанция от метър и половина и др.

Искането на протеста е народните представители да приемат единствено тези предложения в законопроекта, които не засягат Натура 2000 мрежата или изобщо да не променят закона.

Леенето на бетон по морето, сечите на вековни гори, съсипването на реките и унищожаването на биологичното земеделие ще станат ежедневна практика, ако не излезем сега срещу ВСИЧКИ промени в закона, касаещи екологичната мрежа Натура 2000” – се казва в призива на организаторите.

Аргументирани, уж с наказателна процедура от Европейската комисия, предложенията за промени в Закона за биологичното разнообразие, разработени от Нено Димов, на практика ще обезсмислят мрежата, тъй като предвиждат:

  • още 4 години да не могат да се приемат природозащитни цели на зоните от мрежата. Когато няма определени цели, всяко инвестиционно намерение, както досега, ще бъде разрешавано от МОСВ.
  • още 4 години МОСВ няма да определи превантивни мерки срещу унищожаването на животни, растения и местообитания. 13 години липсата на такива мерки доведоха до големи загуби на природата на нашите гори, реки, земеделски земи и Черноморското крайбрежие.
  • ще се отмени ролята на учените, собствениците и гражданите в процеса по опазване на мрежата.
  • ще се разпилее ценен административен капацитет, опит и знания, вече натрупани в дирекциите на националните и природни паркове, които няма да се използват за управление на защитените зони.

Позицията на Коалицията е, че всички задължения на страната по природозащитното законодателство на Европейския съюз са можели и могат да бъдат изпълнени при сега действащия Закон за биоразнообразието. Академични и научни институции вече изпратиха аргументирани становища срещу законопроекта. Природозащитните организации от Коалицията вече многократно изпращаха становища и писма, участваха в редица срещи, но без резултат.

Не за първи път арестуваният ексминистър Нено Димов и държавни служители в специализираната дирекция в Министерството заблуждават обществото. По времето, в което са разработвали предложенията за промени в Закона за биоразнообразието, те убеждаваха обществеността и съда (за щастие неуспешно), че не е проблем да се строи в Национален парк Пирин и то без оценки. Валери Симеонов, основен участник в Пиринската сага, предложи между първо и второ четене вредни текстове, от които МОСВ вече се беше отказало при предишни обсъждания. Формулираното по този начин предложение, поставя под риск цялото прилагане на двете директиви в бъдеще.

Писмо от Европейската комисия от 12 юни 2020 не потвърждава нито една теза в мотивите за промените в закона за биоразнообразието. В писмото1 няма нито „нов подход за Натура 2000”, нито изисквания за органи за управление или „териториални“ планове за управление на ниво РИОСВ.

Коалицията призовава гражданите да проявят гражданска активност в защита на мрежата. Който желае може да подготви свое становище или да използва готово тук.

Повече за това как законопроектът заплашва мрежата може да прочетете тук:

http://forthenature.org/attitudes/138

Повече за протестите:

София – 18:30 – начален час. Шествие от паметника на Алеко Константинов до Народното събрание – сборен пункт: Паметник на Алеко Константинов на ъгъла на бул. „Витоша“ и „Патриарх Евтимий“ https://www.facebook.com/events/2281239505347549/

Лице за контакт: Катерина Раковска, моб. тел. 0886178373

Благоевград– 18:30 – сборен пункт: площад България пред Ларго Мол – https://www.facebook.com/events/1619228464891501/

Лице за контакт: Владимир Милушев, моб. тел: 0898700961

Ботевград – 18:00 – сборен пункт: площад “Саранск”

https://www.facebook.com/events/736522433768867/

Лице за контакт: Габриела Пападопова, моб. тел: 0897927377

Бургас – 18:30 – сборен пункт: “Часовника”

https://www.facebook.com/events/558653364816985/

Лице за контакт: Радостина Ценова, моб. тел. 0896798908

Варна – 18:45 – сборен пункт: пред Общината – https://www.facebook.com/events/290852538629223/

Лице за контакт: “Варна Диша”

Пазарджик – 18:30 – сборен пункт: пл. „Константин Величков“, Тортата

https://www.facebook.com/events/2603048799917707/

Лице за контакт: Костaдин Деянов, моб. тел. 0888 703 020

Пловдив – 18:30 – сборен пункт: площад „Стефан Стамболов“- https://www.facebook.com/events/906934433051797/

Лице за контакт: Гражданска коалиция Пловдив

Русе – 18:30 -сборен пункт: Паметник на Свободата – https://www.facebook.com/events/1169799576715074/

Лице за контакт: Михаил Михов, моб. тел. 0889620483

За контакти:

Катерина Раковска: моб. тел. 0886178373

Тома Белев: моб. тел. 0888100373

1 http://forthenature.org/upload/documents/2020/06/Ares(2020)2779930%20-%20SAC%20infringement%202018-2352.pdf

1 http://forthenature.org/upload/documents/2020/06/Ares(2020)2779930%20-%20SAC%20infringement%202018-2352.pdf

Pin It on Pinterest