Мрежа за взаимопомощ при бедствия „Съседите си помагат първи“

Българският Червен кръст е домакин на лидерска среща на национални дружества /НД/ на Червения кръст и Червения полумесец /ЧК/ЧП/ от Източна Европа, която е в рамките на създадената през 2017 г. мрежа за взаимопомощ при бедствия „Съседите си помагат първи“.

Целта е да се обсъдят дейностите за подготовка и реакция при бедствия, включително оказване на помощ през граница в региона и оптимизиране на координацията при споделяне на ресурси.  Очаква се членовете на мрежата да приемат двугодишен план за действие.

В срещата ще участват лидери и експерти от 15 национални дружества на ЧК/ЧП, представители на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, на Международния комитет на Червения кръст, на Инициативата за превенция и готовност при бедствия в Югоизточна Европаи други.

Очаква се да бъдат обсъдени и Уставните срещи на Международното движение на ЧК/ЧП, в т.ч. 33-ата Международна конференция, която ще се проведе през месец декември в гр. Женева, Швейцария.БЧК работи активно за засилване на регионалното взаимодействие още от 2004 г., когато е подписано и първото многостранно Споразумение за ролите и процедурите при взаимна помощ между НД на ЧК и ЧП в региона на Балканите. 

Pin It on Pinterest