Министър Вълчев: Политика и бизнес – заедно да се справим с предизвикателствата в дуалното и професионално образование

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, на старта на Кампанията на Радио К2 за дуално и професионално образование „Знам и мога, щастлив съм и богат!“, която се проведе в Минно-Геоложки Университет .

Ето какво каза Вълчев:

 Красимир Вълчев: Тук са партньори, с които сме реализирали най-важните и най-добрите политики в системата на образованието. И ние трябва да сме с подадена ръка, за да успеем заедно да реализираме политиките, и да се справим с предизвикателствата, които са пред нас.

 На какво бяхме свидетели през последните 30 години? Мащабните трансформации, които преживяхме, доведоха до продължителен период на икономически затруднения. Качеството на работните места беше като цяло по-ниско от качеството на човешкия капитал. Работните места, които предоставяха добри възнаграждения, бяха относително малко. Висшето образование се масовизира и от 30% прием в системата на висшето образование, достигна почти 80% от завършващите. Това също доведе до влошена репутация на професионалното образование. Като цяло, намаля броя на учениците. Броят на паралелките в професионалното образование не беше намаляван през тези години на етап планиране, но на етап реализация паралелките, които оставаха незапълнени, бяха точно тези с професионално образование. От друга страна, родителите искат да дадат най-добрите житейски възможности на децата, като ги запишат в най-добрите училища, като си мислеха, че това са така наречените профилирани гимназии. Ученето беше с перспектива за включване в системата на висшето образование.

 Много хора си мислеха, че ще имат конкурентно предимство, ако имат диплома с по-висока образователно-квалификационна степен. Съответно, системата на висшето образование се максимизира, увеличи се приемът, в това число и нерационалният прием, той избуя най-вече в социалните, стопанските и правните науки. Едно наше проучване от преди 4 години показа, че голяма част от родителите и децата не виждат достатъчно възможности за пълноценна трудова и житейска реализация само с професионално обучение. До това доведе този период на трудности. Доведе до влошена репутация на професионалното образование.

 Какво се промени през последните години? От период на безработица влизаме в период на недостиг на работна сила. През следващите 10 години броят на тези, които ще излизат от пазара на работната сила ще бъдат с 50% повече от тези, които ще влизат, от младите хора.

 Отчитайки нетната външна миграция, която намалява, това са добрите новини, но след 5 – 10 години ние ще бъдем в период на недостиг на работна сила. Ние какво можехме и какво направихме? Активирахме всички инструменти на политиката, започнахме с преструктуриране на приема. През всичките тези години приемът в системата на професионалното образование намаля от 64% на близо 48%. През последните години увеличихме, през миналата година беше с 52% реализиран прием, тази година очакваме да бъде около 57%-58% в системата на професионалното образование. Отделно от това преструктурираме приема от профили и професии, несвързани с математиката, техниката и природните науки към такива, свързани с математиката, техниката и природните науки, защото там ни е най-големият проблем. Ние не можем да захраним техническите професионални направления, там ще бъде най-голямата обществена загуба, както и професионалните направления в системата на висшето образование.

 Общо взето това, което казват и кандидат-студентите – ако може да запишем нещо, в което не се учи математика или се учи по-малко математика и физика. Тоест, ние трябва да разширим базата от студенти и ученици с интереси и способности в областта на математиката и природните науки, където имаме най-голямо отстъпление в резултатите. Не, че не са важни хуманитарните науки, както и стопанските, социалните и правните?

 Впрочем, през 2017 г. направихме и хуманитарните науки приоритетни в системата на висшето образование, в това число и професионално направление „религия”, „философия”, „история”, „филологиите”. Но, най-драматичният недостиг се очертава именно в техническите професионални направления, които изискват по-задълбочено изучаване на математика и природни науки. Преструктурирахме приема в системата на висшето образование, направихме списък от специалности с очакван бъдещ недостиг в системата на професионалното образование. Това са специалности, в които специалистите, които ще се пенсионират в следващите 5 години ще бъдат два пъти повече от тези, които учат. Предоставяме допълнително финансиране на професионалните гимназии за тези специалности. Тази година планираме да получат и допълнителни стипендии. Стартира дуалната формула на обучение. Преди 4 години 300 ученици се включиха, тази година са близо 3000 ученици, но това все още е много малко, макар да имаме десетократно увеличение. Планираме средства тази година от държавния бюджет за стипендии на учениците в дуална форма на обучение. Благодаря на народните представители, че направиха промени, които изчистиха част от пречките пред дуалната форма на обучение. Дуалната форма на обучение е възможност да върнем част от репутацията на висшето образование, по-бързо да я върнем!

Pin It on Pinterest