Общество

Международен проект – „IN SITU: Местни иновации в културните и творчески индустрии в извънградски региони“

Проектът „IN SITU: Местни иновации в културните и творчески индустрии в извънградски региони“, разработен от консорциум от 13 европейски организации, в които се включи активно и НАТФИЗ, спечели в конкурса по програма HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03 на Европейската комисия!

Проектът включва изследователски и експериментални действия за развитие на иновативните практики, капацитет и потенциал на културните и творчески индустрии. Той има за цел да подобри формите, процесите и управлението на иновациите и да подпомогне конкурентноспособността на творческите организации в отдалечените извънградски региони на Европа.

Проектът ще предостави задълбочени познания за преките и непреките ефекти, междусекторните връзки, иновативните стратегии и системи в творческите и културни индустрии, както и политики и рамки за местно планиране на иновативни творчески дейности. Проектът е в рамките на 48 месеца, с ръководител Центърът за социални изследвания към университета Коимбра, Португалия.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest