Общество

Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ –
недвижимо културно наследство и енергийна ефективност”

Посланичката Джузепина Дзара откри международния форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“, организиран от Конфиндустрия България в сътрудничество с Посолството на Италия в България и ИЧЕ – Агенция София, и с участието на Агенция CasaClima от Болцано, Камара на архитектите в България – регионална колегия София-област и Камара на строителите в България.

Във форума, посветен на опазването на недвижимото културно наследство и поставянето му в новата и модерна рамка на енергийната ефективност, взеха участие италиански и български експерти в областта на опазването на недвижимото културно наследство, енергийната ефективност на историческите сгради и прилаганите материали и системи.

Агенция CasaClima представи за първи път проект за енергийна ефективност на сградата на Посолството на Италия в София, който беше специално подготвен за случая, като класически пример за подобряване на една от най-красивите исторически сгради в столицата.

В речта си Посланичката специално подчерта необходимостта да се съсредоточим върху намаляването на потреблението на енергия, като същевременно го съчетаем със защитата на историческата и художествената стойност на архитектурното ни наследство и неговото запазване във времето. В този смисъл Италия, имайки предвид богатството на нейното културно и художествено наследство, представлява международно признат модел с компании от първостепенно значение, които съчетавайки историческата и художествената чувствителност на Италия с отличаващата я креативност, предлагат най-добрите решения с най-модерните технологии.

Събитието беше придружено от изложбата „История и изкуство“ на арх. Белин Моллов.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest