Общество

„Мечтано място”: проектът на Националния център „Русия” беше представен на Изложението „Русия”

Генералният директор на Изложението „Русия” Наталия Виртуозова представи концепцията за едноименния Национален център, който ще запази наследството на Изложението.

При подготовката на проекта авторите са проучили най-добрите практики за създаване на обществени пространства и атракционни места, включително черпейки от богатата изложбена традиция на страната ни.

💬 „Национален център „Русия“ ще се превърне в място на мечти, гордост, постижения, бъдеще, и всеки посетител ще може да даде своя принос. Тази иновативна платформа ще има за цел не само да демонстрира определени постижения – ние създаваме зона на диалог и вдъхновение за нови постижения във всички области на живота. Ще обърнем голямо внимание на подкрепата на най-смелите мечти на децата и младежите – преди всичко от гледна точка на себереализацията“, – обясни Наталия Виртуозова.

https://www.facebook.com/rusembul/videos/2404925473050946

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest