Общество

MClimate оборудва зала в Стопанския факултет на СУ с интелигентни устройства

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ инсталира интелигентни устройства, които следят качеството на въздуха и енергийната ефективност в една от аудиториите в блок 3, като част от стратегията на Университета за декарбонизация и подобряване на условията за студентите. Устройствата са дарение от MClimate.

Иновацията цели оптимизация на енергийната ефективност и мониторинг на нивата на въглероден диоксид

MClimate предлага комплексно решение, което позволява измерването и наблюдаването на няколко параметъра, имащи отношение към качеството на вътрешната среда, включително нивото на CO2, температурата и влажността. Системата включва и динамично управление на отоплението, което автоматично се адаптира към промените в температурата на въздуха. Същевременно тя осигурява комфорт за студентите с индивидуален контрол.

Това е една от първите стъпки на СУ към декарбонизация след официалното приемане стратегията на Университета за постигане на въглеродна неутралност, в съответствие с директивите на ЕС относно изменението на климата и енергийната ефективност.

Продуктите, произведени от MClimate, следят качеството на въздуха и контролират отоплението автоматично 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в реално време и позволяват драстично оптимизиране на енергийната ефективност. Инсталирането на устройствата е част от усилията на Стопанския факултет за постигане на енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии.

„Софийският университет е ангажиран с декарбонизацията и намаляването на въглеродния си отпечатък, а Стопанският факултет през последните няколко години предприе редица инициативи в тази насока. В Стопанския факултет развиваме нови магистърски програми, научни изследвания, партньорства с бизнеса и обществени инициативи, които са в съответствие с Глобалните цели и със Зеления пакт на ЕС. Същевременно, с помощта на иновативни компании като MClimate, подобряваме работната и учебната среда в нашата сграда“, заяви доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет.

Декарбонизацията е процесът на намаляване на нивата на въглеродните емисии с цел смекчаване на изменението на климата.

Екипът на проекта е инсталирал интелигентни устройства, които ще измерват нивата на CO2, както и интелигентни термостати за радиатори. Тези термостати осигуряват най-точните температурни отчети, за да се избегне ненужното отопление на празни помещения, поради което се спестяват до 30 % от сметките за отопление. Сензорите за C02 ще помогнат да се определи кога ще е необходима вентилация въз основа на анализ на данните в реално време. Устройствата са свързани към интелигентна система с лесен за използване потребителски интерфейс – приложение в рамките на университетската система за управление на сгради

Мониторингът на CO2 води до икономии, тъй като позволява оптимизиране на потреблението на енергия.

Може би се питате: „Как се съотнасят нивата на CO2 и потреблението на енергия?“. Отговорът е, че те са в обратна зависимост. Мониторингът на CO2 ви позволява да видите качеството на въздуха в дадено пространство или стая. Ако във въздуха има твърде много CO2, това означава, че в помещението не циркулира достатъчно свеж въздух. За да се подобри качеството на въздуха, е необходимо в помещението да циркулира повече свеж въздух. Циркулацията изисква повече енергия, което води до по-високи разходи за енергия за собствениците на сгради. Тази възходяща тенденция може да бъде избегната чрез използване на интелигентни устройства, които да определят колко CO2 има в момента в помещението и да регулират количеството на вентилацията въз основа на тези данни. Така ще се предотврати появата на прекомерна вентилация и ще се намали разхищението на енергия, ще се спестят пари от сметките и ще се допринесе за намаляване на въглеродните емисии.

MClimate се ангажира да подкрепя Софийския университет, като му помага да постигне икономии на енергия. Като част от стратегията за устойчиво развитие на Софийския университет, Стопанският факултет търси начин да намали разходите си за енергия, да намали въглеродния си отпечатък и да стане по-устойчив. С инсталирането на тези устройства MClimate помага на факултета да се доближи с една стъпка до целите си за устойчиво развитие и в съответствие с актуалните ESG изисквания.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest