Малки ученици посетиха Съдебна палата – Бургас

Детският празник продължи днес в Съдебна палата – Бургас, която посрещна малки ученици от началните класове. Домакини бяха Окръжен и Районен съд – Бургас, а децата от 3-ти и 4-ти клас на ОУ „Петко Р. Славейков“ са част от групата „Занимания по интереси – Аз и светът около мен“, с ръководител Ваня Алтънджиян. На любознателните малчугани бе изнесен открит урок от окръжният магистрат Десислава Динкова, посветен на Българската конституция.

         Лекторката представи темата като исторически очерк, с разказ за първите създадени закони, който малките гости допълваха с мнения и знания. „Хората започнали да създават закони още в древността, за да създадат правила за поведение“, коментира съдия Динкова. Децата коментираха за издадените от хан Крум закони, като първото писмено законодателство в българската държава. „Конституцията представлява един модерен вариант на закон. Думата произлиза от латински език и означава „установявам““, каза още лекторката.  Учениците показаха още завидни познания и за Търновската конституция. Те получиха като подарък малка книжка – Конституцията на Република България, осигурена от ВСС.

         Децата посетиха и създадената в Окръжен и Районен съд – Бургас „Стая за деца“, създадена в рамките на проект „Правосъдие – приятел на детето“. Посещението бе част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която през учебната 2018/2019 г. работят съвместно Окръжен и Районен съд и Окръжна и Районна прокуратури – Бургас.

Pin It on Pinterest