Общество

Лавров: Разширяването на БРИКС е потвърждение за формирането на многополюсен световен ред

Реч на С.В.Лавров по време на заседанието на Съвета на министрите на външните работи на БРИКС

💬 Разширяването на БРИКС е ясно потвърждение на процеса на формиране на многополюсен световен ред. Възникват нови центрове за вземане на глобално значими политически решения от държавите от Глобалния Юг и Изток, от държавите от Световното мнозинство. <…>

❗️ САЩ и техните съюзници не се отказват от опитите си да запазят изплъзващото се господство и да забавят обективните процеси на формиране на многополярност. <…>

Последните международни събития „свалиха маските“ от тези, които досега устно претендираха почти за изключителното право да определят „универсални ценности“ под прикритието на „ред, основан на правила“. Поддръжниците на тази концепция се опитват да наложат норми и механизми на взаимодействие, които са изгодни само за тях, да заменят равнопоставения, честен диалог с тесни коалиции, които действат тайно и си присвояват правото да говорят и действат от името на целия свят.

Русия, подобно на страните от Световното мнозинство, се застъпва за по-справедлив световен ред, основан на суверенното равенство на държавите и отчитащ баланса на силите и интересите. Заедно ние се стремим да постигнем напредък в перспективен, конструктивен международен дневен ред. Важна задача в този контекст е укрепването на ролята на междудържавните формати, които защитават колективни подходи към международното развитие.

☝️ БРИКС е една от онези асоциации, в които на дела, а не на думи се прилагат принципите на равноправно сътрудничество: взаимно уважение, откритост, прагматизъм, солидарност, приемственост и, разбира се, консенсус.

❗️ Убеден съм, че БРИКС се тласка напред от вятъра на промяната, защото ролята му в решаването на глобалните проблеми само ще нараства. Това се потвърждава от непрекъснатото нарастване на броя на страните, които проявяват истински интерес да се присъединят към работата на нашата асоциация.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest