Общество

Лавров: Пред очите ни се извършва дълбока трансформация на международните отношения

Изказване на Министъра на външните работи на Русия С.В.Лавров по време на разширено заседание с участието на външните министри на страните от Глобалния Юг и Изток

💬 Днешната среща отразява курса на членовете на #BRICS за развиване на връзки със заинтересованите страни от Глобалния Юг и Изток, страните от световното мнозинство, за да се намерят начини за решаване на най-належащите глобални проблеми, пред които са изправени всички членове на международната общност без изключение .

Пред очите ни се извършва дълбока трансформация на международните отношения, свързана с формирането на по-справедлива, полицентрична система на световен ред, която да отразява цялата палитра от културно и цивилизационно многообразие на съвременния свят, гарантирайки правото на всеки народ сам да определя своята съдба и своя път на развитие.

Основната тенденция е засилването на гласа на световното мнозинство – държави извън рамката на „колективния Запад“: в Азия, Африка, Близкия изток, Латинска Америка и Карибите. Само като стегнем редиците, можем наистина ефективно да промотираме визията за справедливо бъдеще, която всички споделяме.

В този контекст е важно да се засили ролята на междудържавните асоциации, които защитават балансирани, равни подходи към международното развитие. Говорим за формати, в които принципите на равноправното сътрудничество се прилагат на дела, а не на думи. Сред тях, наред с БРИКС, са ШОС, Африканският съюз, ЕАЕС, ОНД, АСЕАН, Арабската лига, CELAC, СССЗП, IORA и много други асоциации. Днес настоящите председатели на много от тези асоциации са представени в тази зала.

🤝 Считаме за важно да установим контакти между всички подобни интеграционни структури, работещи на регионално ниво, от една страна, и нашата глобална асоциация БРИКС, от друга. Това ще улесни поетапното и взаимноуважително хармонизиране на подходите към проблемите от дневния ред на всички сдружения.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest