Общество

Кристалина Георгиева призова лидерите на Г-20 да увеличат ресурсите на МВФ и да спазят обещанието си за 100 млрд. долара годишно за климат

Нашата една и единствена Земя е екзистенциално застрашена от климатичните промени.

Преди COP28 трябва да повишим амбициите си за решително намаляване на емисиите, за да предотвратим сериозни рискове за икономическото благополучие и макро-финансовата стабилност. Преобразуването на тази амбиция в реалност ще изисква големи инвестиции както от международната общност, така и частния сектор, а също така и поставянето на подходяща цена за въглерода.“

„Страните от Г-20 трябва да водят със своя пример при спазването на обещанията за 100 млрд. долара годишно за климатично финансиране, с подкрепата на международните банки за развитие. Ние в МВФ сме осигурили над 40 млрд. долара за подкрепа на уязвимите държави чрез нашия Доверителен фонд за издръжливост и устойчивост.“

„В същото време страните трябва да мобилизират и вътрешни ресурси за финансиране и управление на зеления преход чрез данъчни реформи, ефективни и ефикасни публични разходи, силни фискални институции и дълбоки местни дългови пазари. За да подпомага държавите в тези им усилия, МВФ предоставя подкрепа за изготвяне на политики и изграждане на капацитет в сътрудничество с партньори.“

„Нашето семейство от икономики постепенно оздравява от поредицата тежки шокове. Но възстановяването е бавно и неравно, като средносрочните перспективи за растеж са най-ниските от десетилетия, в среда с все още висока инфлация, високи лихви и нарастваща фрагментация. Рискът от продължаващо раздалечаване е реален, като по-богатите страни стават по-устойчиви на шокове, а уязвимите и с ниски доходи трябва да се справят с ограничени буфери.“

„На този фон всички държави трябва да следват разумни политики за подкрепа на икономическата и финансова стабилност и ориентирани към растеж структурни реформи. Това е особено важно за нововъзникващите пазари и развиващите се страни, където подобни реформи могат да вдигнат растежа с до 8% за четири години.“

„Също така трябва да продължаваме да инвестираме в международно сътрудничество. Това означава бързо адресиране на възникващите дългови проблеми, включително чрез Общата рамка на Г-20 и новата Глобална кръгла маса за държавните дългове.“

„И призовавам страните-членки на МВФ да подсилят глобалната „предпазна мрежа“ за финансова сигурност. От началото на пандемията МВФ е инвестирал 1 трлн. долара в резерви и ликвидност чрез даване на заеми на близо 100 държави и историческо разпределение на специални права за тираж. И благодаря на страните-членки за това, че ни помагат да достигнем целта от насочване на 100 млрд. долара към уязвимите държави.“

„За да направим глобалната икономика по-силна и по-устойчива в един по-податлив на шокове свят, е жизненоважно да постигнем споразумение за увеличаване на квотните ресурси на МВФ преди края на годината и да осигурим нужните ресурси на Фонда за безлихвена подкрепа на най-бедните държави чрез Доверителния фонд за намаляване на бедността и растеж.“

„За да изградим благоденствено бъдеще, трябва да използваме потенциала на дигиталните технологии. Постиженията на Индия в развиването на първокласна дигитална публична инфраструктура служи като ориентир за останалите.“

„Предстои ни още работа, включително в сферата на дигиталните пари и крипто активите. За тази цел, Г-20 възложи на съответните институции да подобрят регулациите и надзора на крипто-активите – МВФ допринася към предложенията за всеобхватна политическа рамка – и да придвижат напред дебата за това как дигиталните валути на централните банки биха могли да се отразят на глобалната икономика и финансовата система.“

„Индийското председателство на Г-20 е ярко напомняне, че когато международната общност се обедини за решаване на глобални проблеми може да се постигне много. МВФ играе своята роля и засилва сътрудничеството със Световната банка в ключови области. Очаквам с нетърпение по-нататъшно засилване на международното сътрудничество за създаване на по-благоденстваща и устойчива глобална икономика за всички нас.“

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest