Коя е майката на Владимир Путин?

Дълго време човек живее изцяло в света на майката.

Коя е жената, родила и възпитала президента на Русия Владимир Путин – вижте в нашия видеоматериал

https://www.facebook.com/v2.5/plugins/video.php?app_id=918313004863709&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df270dd46ff8a328%26domain%3Dbg.rbth.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fbg.rbth.com%252Ff5cc0cf5ad31c%26relation%3Dparent.parent&container_width=242&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fruskidnevnik%2Fvideos%2F2025255430961971%2F&locale=en_US&sdk=joey&show_text=false&width=500

източник: RUSSIA BEYOND

Pin It on Pinterest