Общество

Конкурс с награден фонд от 1 милион евро на агенцията на ЕС за космическата програма

Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) дава старт на конкурса #myEUspace.

Той е насочен към новатори и предприемачи, готови да проучват, разработват и пускат на пазара новаторски решения, при които се използват космическите данни и услуги на ЕС, излиза се извън рамките на съществуващите космически приложения и се обединяват и изпробват нови технологии в услуги, основани на местоположението, интелигентна мобилност.

С награден фонд от 1 милион евро конкурсът #myEUspace — част от инициативата Cassini на Европейската комисия — е насочен към космическите данни и услуги на ЕС и към начина, по който интегрирането на услугите и обединяването на данни ще насърчи създаването (и пускането на пазара) на революционни търговски решения, базирани на космически технологии, които могат да отговорят на нововъзникващите обществени потребности и да служат, наред с другото, в различни области — от интелигентна мобилност и селско стопанство до устойчиво производство и потребление, интелигентни градове, здравеопазване и отдих.

Новаторите от всички области и пазари се приканват да използват силата на услугите и данните по космическата програма на ЕС, за да внедряват решения, които се простират от мобилни до хардуерни приложения като устройства, които могат да се носят, решения за проследяване на управлението на активи, безпилотни летателни апарати, роботика и др.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest