Общество

Конференция „Изкуственият интелект: новата индустриална ера“

В Международния център на УниКредит Булбанк в София, в края на Общото събрание на Конфиндустрия България, по инициатива на Групата на младите предприемачи на Конфиндустрия България, се проведе конференцията „Изкуственият интелект: новата индустриална ера“, на която бяха обсъдени големите възможности за италианските фирми в България с въвеждането на изкуствения интелект в производствените им процеси.

На събитието присъстваха Посланичката на Италия в София Н. Пр. г-жа Джузепина Дзара, министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, председателят на Конфиндустрия България Роберто Санторели, председателят на Групата на младите предприемачи на Конфиндустрия България Андреа Контò и председателят на Конфиндустрия Източна Европа Мария Луиза Мерони.

Изкуственият интелект днес е изключително актуална тема, способна да преобърне цели сектори. Ето защо от страна на правителствата се изисква сътрудничество с експерти в тази област, което да доведе до перспективни и ефективни действия, основани на няколко основни принципа, които могат да се прилагат в дългосрочен план.

През 2018 г. Европейската комисия стартира Координиран план за изкуствения интелект. В резултат на това всяка държава членка беше задължена да определи национална стратегия за изкуствения интелект.

В този контекст Посланичката на Италия в България припомни, че още през 2019 г. италианското правителство е назначило група от 30 експерти, които са представили 82 предложения за национална стратегия. Що се отнася до България, на 16 декември 2020 г. българското правителство одобри своя национален стратегически документ в областта на изкуствения интелект. Основните му цели са засилване и укрепване на научноизследователския капацитет в тази област, както и изграждане на доверие в изкуствения интелект и разработване на регулаторна рамка за неговото усъвършенстване. Важно е и основаването на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) през 2022 г. в България – първият по рода си в Югоизточна Европа.

Министър Стойчева, която е експерт и професор по иновации, подчерта също така, че фирмите, членуващи в Конфиндустрия България, могат да кандидатстват за подкрепа в рамките на следващата процедура по програма „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“, която се отнася до внедряването на вече разработени решения, свързани с високите технологии, както и до успешното прилагане на изкуствен интелект в различни сектори на индустрията.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest