Общество

Кого в Русия наричат „благородие“ и кого „превъзходителство“

Във фразата „Ваше благородие, госпожа Късмет“, думата „благородие“ е така наречената частна титла.

Госпожа е трябвало да има ранг, който да не по-висок от титулярен съветник (цивилен клас ранг в Руската империя).

Преди времето на Петър Велики само царят и князете от династията Рюрик са имали титли в Русия. Петър Велики въвежда титлите граф и барон в Русия и най-важното е, че създава Таблица за ранговете, която установява ясна йерархия на чиновете. Но чин и титла не са едно и също нещо.

Светлости и сиятелства

Аркадий Александрович Суворов, 1805, Jean-Laurent Mosnier

Аркадий Александрович Суворов, 1805, Jean-Laurent MosnierСвободни източници

Човек придобива титлата барон, граф или княз или по рождение, или я получава като награда от императора. Когато жена се омъжва, тя става част от семейството на съпруга си – княгиня, баронеса или графиня. Когато тяхната дъщеря се омъжва, губи титлата си, защото тя не може да се прехвърля на съпруга ѝ.

Князете, бароните и графовете са титулувани с „Ваше Сиятелство“ или тези, на които е дарена титлата на „Светлейшия княз“ – „Ваша Светлост“. Тези правила са задължителни за всички, с изключение на императора. Князете също са задължени в официална обстановка да се обръщат един към друг със „Светлост“ и „Сиятелство“. А пък за всеки човек, който е по-ниско в йерархията, да обърка или да забрави титлата, когато се обръща към княза, е ужасно неуважение и светски провал, който със сигурност ще бъде изложен публично и най-вероятно ще доведе до изключване от обществото.

Василий Андреевич Петров

Василий Андреевич ПетровФотоателие „Л. Раевский“/Свободни източници

Установени са специални титли за членовете на царстващия дом. Императорът, императрицата и вдовстващата императрица са единствените трима души, към които обръщението е „Ваше Императорско Величество“. Към децата и внуците на императора то е „Ваше Императорско Височество“. С „Ваше Височество“ се обръщат към князете и княгините с императорската кръв (в широк смисъл, всички роднини на императорите).

Благородия, превъзходителства, степенства

Освен титлите в Руската империя има и чинове (цивилни) и паралелни техни звания (военни), въведени от Таблицата за ранговете. Чиновете също имат свои собствени форми на обръщения, които по онова време всеки руснак знае наизуст. Защото, ако някой, особено селянин, се обърне неправилно към дворянин, това е голяма беда и сгрешилият може да се сблъска както с физическо насилие, така и да бъде отведен в полицията.

Граф Павел Сергеевич  Строганов

Граф Павел Сергеевич СтрогановСвободни източници

„Ваше благородие“ е обръщението към чиновници и военни с чинове и звания от 14-ти до 9-ти клас. 14-тият – колежки регистратор е първият граждански ранг, който се дава на началници на пощенски станции и на чиновници като секретари в учреждения. 9-ият е титулярен съветник в държавната служба, чин, който дава право на лично дворянство, или лейтенант в армията. По онова време няма сержанти, така че първото „благородие“ за военните започва със званието прапоршчик (12-ти клас).

„Ваше високоблагородие“ е обръщението към дворяни с чинове от 8-ми клас (колежански асесор, майор) до 6-ти клас (колежански съветник, полковник).

„Ваше високородие“ е обръщение към 5-ти клас, статски съветници, бригадири, а по-късно и полковници.

Алексей Дмитриевич Старцев (1838-1900), търговец

Алексей Дмитриевич Старцев (1838-1900), търговецСвободни източници

„Ваше превъзходителство“ е за 3-ти и 4-ти клас (частни съветници и генерали).

„Ваше високопревъзходителство“ – така са титулувани висшите сановници на империята, 1-ви и 2-ри клас – действителни тайни съветници, канцлери, а в армията – висши генерали и фелдмаршали.

Титлите са задължителни за равните по чин и звание и за по-ниските по чин и звание. В същото време княжеската титла „засенчва“ всички други благороднически титли.

Дори ако княз или граф има чин от 9-ти клас, към него обръщението е „Ваше Сиятелство“ (в никакъв случай не „Ваше Благородие“). Когато става дума за титулувано лице или персона с чин в трето лице, то трябва да се говори за тях в множествено число – „Те“ и „Техни“ (Сиятелства, Светлости, благородия и т.н.).

Има и друга, неофициална титла – „Ваше степенство“, която се използваше за обръщение към търговци и най-вече към търговци, които принадлежат на официални търговски гилдии. Тази титла обаче не е залегнала в законите и е „народно“ признание за влиянието и значението на руските търговци.

автор: ГЕОРГИ МАНАЕВ

източник: bg.rbth.com

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest