Какво означава руският православен кръст?

Как се е появил, защо има толкова много елементи и по какво се различава от католическия кръст?

Проучихме всичко, което е известно за главния символ на Руската православна църква.

Съществуват много видове кръстове и много култури и религии имат своя собствена версия за него. В Древен Египет е съществувал „Анкх“ – кръст с примка на върха, символизиращ живота. Гръцкият кръст има две еднакво дълги линии, които приписват човешката и божествената линия в Исус Христос, и символизира смирението (и примирението на двата произхода на Христос).Свободни източници

Келтският кръст на Британските острови е широко известен от много древни времена. Той се появява, след като келтите приемат християнството и съчетават кръга – езически символ на слънцето – с християнския кръст.Свободни източници

И накрая, има латински кръст, който историците могат да проследят до III-IV век, широко известен е като основен символ на християнството – а по-късно и като символ на Католическата църква. И в този смисъл той се разпространява по света заедно с религията. Кръстът с една дълга вертикална линия, която е хоризонтално пресечена от по-къса, напомня за кръста, на който е бил разпънат Исус Христос.Свободни източници

Католиците имат различни версии на кръстовете; например Лотарингският кръст с две по-къси хоризонтални линии, който обикновено е знак на католическите кардинали и архиепископи, както и патриаршеският кръст с три хоризонтални линии, знак на папата.Свободни източници

Емблематичният за руската православна църква кръст е с шест напречни линии. Освен двете традиционни линии, в долната част има още една, по-малка диагонална. Когато Исус е бил разпънат на кръста, той е бил забит, за да се облегнат на него краката му. Той символизира везните, които претеглят греховете и добродетелите на хората: горният ляв край винаги сочи нагоре, към небето, а долният – надолу. Работата е там, че заедно с Христос са били разпънати и двама разбойници. Единият от тях се покаял и влязъл в Небесното царство, но другият умрял без покаяние. Това трябва да напомня на вярващите за техните грехове и за важността на покаянието.Свободни източници

Друг традиционен кръст в Руската православна църква е осемлъчевият. Според Евангелието допълнителната къса хоризонтална линия в горната част е била плочка, прикрепена към кръста. Обикновено тя посочвала в какво е виновен разпнатият. Табелката на кръста на Исус Христос гласяла: „Исус от Назарет, юдейски цар“.Свободни източници

На някои кръстове в долната част е изобразен и череп или череп с кости. Те символизират главата на Адам, тъй като според традицията останките на Адам, Ева и техните потомци са били погребани точно под мястото на разпятието на Голгота. По този начин кръвта на разпнатия Христос символично измива костите на Адам и отмива първородния грях от тях и от всички негови потомци.

Такива многоточкови кръстове се срещат във византийските фрески и мозайки от VI век. И тъй като корените на Руската църква произлизат от Византия, тя приема този кръст. И всъщност той е бил широко разпространен във всички славянски земи – и особено след Великата схизма, когато латинската и източната църква се разделят.

През XVI в. Иван Грозни, първият руски цар, искал да укрепи страната малко след като всички руски земи били обединени след векове на феодална разпокъсаност и татаро-монголско нашествие. Той реализира идеята Москва да бъде Третият Рим, наследник на истинския Рим и Константинопол. Защитата на православието е един от принципите, залегнали в основата на тази идея. И за да покаже разликата от латинската църква – руският кръст започва да се разпространява надлъж и нашир. От този момент нататък той се поставя на върха на куполите на църквите. Но най-важното е, че осемконечният кръст се появява и на герба на Русия, точно между двете глави на орела.Свободни източници

Кръстът все още има силно значение. Точно в този вид православните вярващи обикновено го носят на врата си. А големите кръстове обикновено се изобразяват в църквите, което предполага енорията да запали свещи в памет на починалите хора.

В руския език има и много пословици, посветени на кръста:

  • „На тебе креста нет“ – „На тебе няма кръст“ означава, че някой е недобросъвестен.
  • „Нести свой кръст“ – „Да носиш своя кръст“ означава да понасяш трудности.
  • „Поставить крест“ – „Да сложиш кръст на нещо“ означава да приключиш напълно с нещо, да се откажеш да правиш нещо без възможност да се върнеш към него. Човек може да „сложи кръст“ дори на човек, няма никакви очаквания към него.

източник: RUSSIA BEYOND

Pin It on Pinterest